13 maart 2016

Vragen over nieuw addertje onder het gras

Vrijdag kopte het Eindhovens Dagblad: ‘Speel-o-theek Veldhoven dreigt na 32 jaar dakloos te worden.”.
(klik hier voor het gehele bericht op ed.nl)

De speel-o-theek van Veldhoven zit op de eerste verdieping van de bibliotheek en bestaat in september 32 jaar. Die 32ste verjaardag zullen de vrijwilligers echter niet meer kunnen vieren op de plek waar ze nu zitten, aldus het artikel.

“Net voor carnaval hebben we definitief te horen gekregen dat we hier weg moeten”, zegt Huijbers, een van de vaste gezichten van de Veldhovense Speel-o-theek. “Per 1 juli heeft de bibliotheek geen plaats meer voor ons.”

In december werd duidelijk dat muziekschool Art4u na de zomer gehuisvest wordt op de eerste etage van de bibliotheek. Het betekent dat de bibliotheek drastisch moet inkrimpen en dat er geen plek meer overblijft voor de speel-o-theek. 

Reden genoeg om vanuit de PvdA fractie kritische vragen te stellen.

De PvdA maakt zich ernstige zorgen over het bericht, ondanks de toezegging dat de gemeente meedenkt. De verhuizing van de muziekschool kan en mag absoluut niet tot gevolg hebben dat de Speel-o-theek hierdoor zou moeten sluiten. Wij zijn bovendien erg verbaasd dat de verhuizing van de Speel-o-theek niet eerder ter sprake is gekomen. Wij hebben daarom de volgende vragen waar wij graag op korte termijn een antwoord op krijgen.

  • In hoeverre is de aanwezigheid van de Speel-o-theek in de bibliotheek en de nu noodzakelijke verhuizing over het hoofd gezien?
  • Waarom is de Speel-o-theek niet eerder in de langlopende discussie over de bezuinigingsopdracht mbt de culturele instellingen en de verhuizing van de muziekschool ter sprake gekomen en inzichtelijk gemaakt?
  • In hoeverre kunt u garanderen dat de Speel-o-theek een nieuw onderkomen krijgt dat aan dezelfde uitgangspunten (ook financieel) en eisen voldoet als de huidige locatie?
  • Wat zullen de te verwachten kosten van de verhuizing zijn en wie gaat deze voor haar rekening nemen? Zijn deze kosten onderdeel van de investering van 1,5 miljoen die gedaan moet worden om het gebouw tot muziekschool om te bouwen?

De fractie heeft deze vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders en ziet uit naar de spoedige beantwoording er van. Zodra er meer duidelijkheid is, verneemt u dat via deze website.