30 juni 2013

Voorjaarsnota 2014 en ouderenbeleid

De PvdA is bezorgd. Nog geen 5 jaar terug was alles mogelijk in Veldhoven. Nu lijkt het geld wel te zijn verdampt. Financieel gaat er echt iets structureels mis de laatste jaren. Daarom houden we, meer dan ooit, een vinger aan de pols. Dit betoogde PvdA-raadslid Jeroen Rooijakkers tijdens de raadsvergadering van 25 juni: 

‘Zelfs de 6.000 euro die u wilt bezuinigen op de ouderenorganisaties vraagt nog een kritische afweging. En dat op een begroting van ongeveer 120 miljoen. Nou kunt u wel vergadering op vergadering blijven vasthouden aan uw uitgangspunten, dat de ouderenorganisaties in de 15% bezuinigingscategorie moeten vallen. Maar als u nu al bij drie beslismomenten (voorjaarsnota 2013, begroting 2013 en voorjaarsnota 2014) het signaal heeft gekregen dat er voor de ouderen een uitzondering moet worden gemaakt, dan begrijpen we werkelijk niet waarom u zo halsstarrig aan uw principes blijft vasthouden. Enig maatwerk moet toch mogelijk zijn?’

Alle argumenten, moties en amendementen ten spijt vonden de PvdA en de andere oppositiepartijen – zoals zo vaak – geen gehoor bij college, noch coalitie. Moedeloos over zoveel halsstarrigheid verzuchtte Jeroen: ‘dan betaal ik het wel uit eigen zak…’
Na maanden klonk weer eens een lach in de raadzaal…