7 juli 2011

Voorjaarsnota 2012

Bij de behandeling van die nota heeft deze coalitie besloten om maar liefst 6 miljoen te bezuinigen. Een bedrag dat zelfs ver boven de toen in beeld zijnde bezuiniging op de Gemeente-uitkering ging.

Het is dan ook niet zonder reden dat de PvdA destijds tegen die opdracht heeft gestemd. Toen vonden wij het al voorbarig om een bezuiniging door te voeren, nog voordat het Rijk een definitief besluit had genomen. En zeker als de bezuiniging meer bedraagt dan wat ‘eventueel’ nodig zou moeten zijn.

Nu een jaar later ondervinden we dan de consequenties. Verenigingen en instellingen zijn de stuipen op het lijf gejaagd en hebben inmiddels allerlei rapporten en onderzoeken laten uitvoeren. Het personeel weet niet meer waar ze aan toe is en heeft de Ondernemingsraad al veelvuldig ingeschakeld. Strategische projecten zoals de ‘budgetnota ruimte’ en de ‘ruimtelijke structuurvisie’ zijn afgeblazen. En vele bezuinigingen op sociale voorzieningen waaronder de Wmo zijn doorgevoerd.

En was dit nu allemaal nodig? Gaat het Rijk inderdaad zoveel korten op de Gemeente-uitkering dat we dit allemaal hebben moeten veroorzaken? Nee dus.

In de commissie hebben we al laten weten dat ook de PvdA van mening is dat voorkomen beter is dan genezen. Maar jezelf al genezen omdat je een ziekte verwacht, is wel erg overdreven. Stel je voor dat ik uit voorzorg maar zou gaan scheiden van mijn vrouw, omdat ik verwacht dat ze er toch met een ander van door gaat. En dan blijkt er later niets aan de hand te zijn. Dan heb ik wel een probleem. (Dan moet ik namelijk weer op zoek naar een nieuwe vrouw.)

Nou, dat is precies wat hier nu is gebeurd. Op deze basis kunnen we toch geen besluiten nemen. We hebben ons willen behoeden voor een gevaar. Een gevaar dat nog absoluut niet zeker was. Want wat blijkt:

  1. De Mei- circulaire wijst uit dat de korting op de Gemeente-uitkering aanzienlijk lager zal zijn. Oftewel, we behouden min of meer de huidige uitkering;
  2. Er zijn opnieuw vele meevallers geweest zoals het restant van de aanpak kredietcrisis en de verkoop van een weg aan ASML.

Kortom, de bezuiniging blijkt allesbehalve noodzakelijk te zijn. Maar nu hebben we wel een aantal problemen erbij. Hoewel de PvdA niet de veroorzaker is geweest van deze problemen, zijn wij graag bereid u te helpen bij het oplossen daarvan. Want zoals u weet, de PvdA is een solidaire partij die graag voor anderen klaarstaat. Wij hebben daarom graag onze handtekening gezet onder het amendement dat u zo zult ontvangen. Daarmee is in ieder geval het probleem met betrekking tot de instellingen, het WBP, opgelost.