Voor pracht woonakkoord moet nog veel in de stijgers…

3 april 2019

Voor pracht woonakkoord moet
nog veel in de stijgers…

Om de woningnood aan te pakken, staken ministerie, provincie en Stedelijk Gebied Eindhoven de koppen bij elkaar. Dinsdag 2 april werd hun ‘deal’ in de Raad van Veldhoven besproken. De PvdA-fractie was benieuwd naar de perspectieven van het akkoord voor Veldhoven. Want het is bedroevend gesteld met de huurmarkt voor woningzoekenden, expats, arbeidsmigranten.

Op FaceBook van woonzoeksite Wooniezie komt een bak woonellende voorbij. Droevige posts over hoe dat jonge mensen soms in de problemen brengt. Zoals de Veldhovense jongeman, die met zijn familie al ‘eeuwen’ naar passende woonruimte speurt. Onlangs stond op Wooniezie weer eens ‘n woning in Veldhoven te huur. Daar kwamen… 1500 (!) reacties op. Okay. Zo’n ongelooflijk aantal allen al illustreert hoe groot de problemen op dit moment zijn. Het illustreert ook hoe dwingend de noodzaak was dat overheden de handen in elkaar sloegen.
‘Onze fractie vindt het een prima plan’, aldus raadslid Hofmeester. Met ferme afspraken om de woningbouw te versnellen… om voor voldoende betaalbaar aanbod te zorgen en om excessen aan te pakken. Het gaat om 27.000 woningen tot 2024, waarvan meer in het middensegment en binnenkort nog 1.000 tijdelijke woningen. Tiny houses bijvoorbeeld,met voldoende kwaliteit om langer dan 10 jaar te kunnen bewonen. En het roept een halt aan onzinnige huurverhogingen in het middensegment.’

‘Er zijn concreet uitgewerkte maatregelen voor Eindhoven, maar voor Veldhoven blijven die vooralsnog vooral beperkt tot intenties. Het meest concreet is: kijken welke projecten bruikbaar zijn om de bouw te versnellen en wat nodig is om die te kunnen starten.
Jammer dat het woord sociale huur maar één keer wordt genoemd en afspraken daarover ontbreken. Mét het ministerie bekijkt Veldhoven wel de knelpunten in de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen en hoe die knelpunten weg te nemen. De PvdA is blij dat er met de corporaties in een actieplan sociale huurwoningen gezocht wordt naar zo veel mogelijk locaties en naar instrumenten om op grond van derden te bouwen.

Malafide verhuurders
‘Er is geen prioriteit om huisjesmelkers te belemmeren, bijvoorbeeld door verplichte zelfbewoning. Er zijn namelijk geen signalen over problematische vormen daarvan. Wel is er beleid rond midden huur in ontwikkeling, met aandacht voor voldoende toevoeging van vrije sector huurwoningen in het middensegment. Als PvdA pleiten we voor regionale en beleidsmatige aandacht voor malafide verhuurders en het tegengaan van huisjesmelkers.’
En de kernvragen: hoeveel woningen mag Veldhoven meer bouwen? Vooralsnog is de ambitie om de productie de komende jaren te verdubbelen van 200 naar 400 per jaar. De actuele stand van zaken over inbreidingslocaties is dat de komende weken wordt bekeken welke projecten hiervoor in aanmerking komen.’
‘De PvdA kijkt vooral naar mogelijkheden en kansen. Wij gaan voor snellere aanwas van woningen in Zilverackers, voor inbreiding waar mogelijk én voor meer tijdelijke woningen. Zodat snel duidelijk wordt waar de Veldhovense woningzoekenden nu echt aan toe zijn!’