15 februari 2012

Visie PvdA-Veldhoven op…

De komende weken zal de (steun-) fractie op deze plaats bouwstenen aandragen voor de actuele visie van de PvdA op de vele zaken die in en om Veldhoven spelen. De eerste bijdragen gaan over Eindhoven Airport, burgerparticipatie en vrijwilligerswerk. Bezoekers van onze site zijn van harte uitgenodigd om commentaar te geven. Klik op ‘contact’ of ga rechtstreeks naar: info@pvda-veldhoven.nl De bedoeling is dat uiteindelijk een solide visie ontstaat op de verschillende beleidsterreinen waarmee we – politiek – te maken hebben.