18 februari 2012

Visie PvdA-Veldhoven op vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn het cement van onze maatschappij. Met heel velen dragen zij, vooral door hun sociale contacten, hun steentje bij aan een betere samenleving in Veldhoven. Voor de PvdA is het vrijwilligerswerk daarom iets om met zorg te koesteren en te ondersteunen.

Een vrijwilliger moet geschikt zijn voor het werk waarvoor hij/zij zich inzet. Dat snapt iedereen. Maar er zijn zoveel mogelijkheden om je ergens verdienstelijk voor te maken, dat er altijd wel een klus te vinden is. Koffie aanbieden is bijvoorbeeld de motor van elke actie!

Daarbij dient altijd het belang van de mensen voor wie men bezig is voorop te staan. En natuurlijk moet het ook leuk zijn om de helpende hand te bieden. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, maar als het te veel wordt, kun je er altijd mee stoppen of het werk een tandje lager zetten.

De vele inwoners die bijdragen aan de Veldhovense gemeenschap, doen dit meestal vanuit een (grote of kleine) organisatie. Zo bezorgen vrijwilligers via SWOVE per jaar 27.500 warme maaltijden aan huis. Maar vergeet ook niet hoeveel mantelzorgers actief zijn én hoeveel bewoners tijdelijk hun taken overnemen, zodat de mantelzorgers energie kunnen bijtanken.

Vrijwilligerswerk… Veldhoven kan niet zonder. Daarom zullen we ons blijven oriënteren bij de instellingen en verengingen, zoals we dit bij de laatste begrotingsbehandeling hebben gedaan. Dit moet handvatten opleveren, zodat verenigingen niet in de kou worden gezet.

Zie ook: burgerparticipatie

Jack van Limpt