16 februari 2012

Visie PvdA-Veldhoven op…Eindhoven Airport

Eindhoven Airport kent de laatste jaren een ongekende groei. Het belang van het vliegveld is onmiskenbaar. Regionale bedrijven zijn makkelijker bereikbaar en werknemers zijn sneller in het buitenland. Ook de PvdA-Veldhoven is zich hiervan bewust.

Maar bij verdere uitbreiding van EA vinden wij het ook belangrijk hoe wordt omgegaan met de consequenties voor omwonenden enerzijds en het milieu anderzijds. Deze drie aspecten zullen ‘in harmonie’ samen moeten gaan. Het is een kwestie van geven en nemen, zodat iedereen de kans krijgt optimaal te leven, wonen en werken.

De PvdA-Veldhoven is daarom een groot voorstander van maatregelen die het aantal ‘gehinderden’ kan verminderen. Uit onderzoek is gebleken dit mogelijk is door onder meer kleine wijzigingen in vliegroutes in combinatie met het consequent in glijvlucht dalen (Continuous Descent Approach). Met relatief weinig inspanning en tegen geringe kosten kan op die manier tegemoet worden gekomen aan de gevolgen voor omwonenden.

Maar ook het milieu vereist absolute waarborg. De uitstoot van gassen dient tot het minimum te worden beperkt. En ook het vliegen boven natuurgebieden moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De schaarse regionale flora en fauna hebben hoge prioriteit.

In verdere gesprekken aan de zogeheten Alderstafel zal moeten blijken hoe het evenwicht is tussen deze drie elementen (people, planet en profit). Is dit in balans, dan zal de PvdA-Veldhoven een verdere uitbreiding van EA ondersteunen.

Jeroen Rooijakkers