19 februari 2012

Visie PvdA-Veldhoven op…de Wet Werk en Bijstand

Sommige Veldhovenaren hebben de pech ondervinden belemmeringen om een baan te krijgen of te behouden. Een goed arbeidsmarktbeleid, het stimuleren van arbeid, vindt de Partij van de Arbeid van groot belang. Het beste uitzicht op een duurzame, stabiele inkomenssituatie is een baan. Werk staat voor ons dan ook voorop. Maar soms lukt dit niet, bijvoorbeeld door lichamelijke of psychische belemmeringen. Dan is een uitkering een goede -tijdelijke- oplossing. Wij vinden dat ook dan arbeid loont: iedereen moet bezig zijn om uitzicht te blijven houden op een baan en uitstroom naar werk. De gemeente kan daarbij helpen en mag van inwoners een tegenprestatie verwachten, bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten.

Maar deze maatschappelijke activiteiten mogen de reguliere arbeidsplaatsen niet verdringen. Arbeiders die binnen een door de vakbond onderhandelde eerlijke CAO werk verrichten, hebben recht op een goed loon voor die arbeid. Maatschappelijke activiteiten van uitkeringsgerechtigden mogen dit niet in de weg staan. Met de komst van de nieuwe Wet Werk en Bijstand 2012 is dit helaas wel het geval. In Veldhoven zullen we dan ook moeten waken voor de negatieve gevolgen van dit nieuwe VVD- CDA- PVV rijksbeleid.

Een stabiele situatie is voor uitkeringsgerechtigden onontbeerlijk. Maatschappelijke hulp en ondersteuning zijn nodig, net als schuldhulpverlening. Snel geholpen worden en kwalitatief goede schuldhulpverlening vinden wij een groot goed. Daar hebben we best geld voor over als daardoor inwoners niet jarenlang op een laag inkomen  zijn aangewezen. Maar schuldhulpverlening is niet alleen voor minima, zoals de rechtse partijen soms zeggen. Wij vinden dat schuldhulpverlening ook belangrijk is voor iedereen die arbeider is. Facturen moeten nu eenmaal betaald worden en als je iets koopt, zul je ook moeten afrekenen. Anders gaat dat ten koste van anderen. Ook dat is solidariteit.

Robert Tops