14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De zorgkosten zijn landelijk niet in balans. Er wordt te veel ‘dure specialistische’ zorg ingezet en te weinig vertrouwd op de kracht van straat, buurt en wijk. Dit heeft geleid tot een totale herijking van de zorg. Herzien wordt onder meer de Hulp bij de Huishouding (dus niet verpleging en verzorging). Landelijke besparing kan ook op lokaal niveau tot een vermindering van deze diensten leiden. De PvdA vindt dat wie die echt nodig hebben, de hulp in het huishouden moet blijven bestaan. Familie, vrienden en/of buren zullen een deel van de hulp moeten geven. Begeleiding en signalering van eventuele problemen zijn van essentieel belang. Mantelzorg ondersteuning is een belangrijke functie van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Daar hoort een attente respijtzorg bij. Voor de komende jaren zijn voorzieningen die mantelzorgers even ontlasten, van cruciaal belang. De PvdA is blij met het Alzheimercafé in Veldhoven. Het is belangrijk dat aan dementie verwante zaken serieus worden opgepakt en dat de impact van de ziekte voor de ‘cliënt’ en de omgeving aandacht krijgt.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Een duidelijk beleidsplan en koersbepaling rond de bezuinigingen op de Awbz.
  • Een sterke ondersteuningsfunctie van de mantelzorg in Veldhoven.
  • Aandacht voor Alzheimer en dementie en daaraan verwante zaken.
  • Ontlasting van mantelzorgers.
  • Collectieve dagopvang faciliteren in plaats van dure gespecialiseerde hulp.
  • Een duidelijk beleidsplan en koersbepaling over de inzet van vrijwilligers in de informele zorg.

Samengevat:

Het bovenstaande verbetert het sociale beleid. Het collectief moet weer in de plaats komen van  de alsmaar toenemende individualisering.

[ubergrid id=2349]