14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Jeugdzorg

Landelijk komt tussen de 3% en 4% van de jeugd in aanraking met vormen van jeugdzorg, zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering. De overige jongeren lopen deels vast door levensvragen, waar lastig een antwoord op te vinden is. In deze tijd wonen jongeren bijvoorbeeld langer thuis, is werk niet meer een contante factor en wordt het afmaken van een opleiding steeds belangrijker. Het grootste deel van de gespecialiseerde hulp lag eerder op het bordje van de provincie. Deze taken komen de komende jaren richting de gemeente. Dit zal gepaard gaan met aanzienlijke bezuinigingen. Doel moet zijn om minder jeugd te laten instromen in de dure gespecialiseerde zorg. Daarom is het belangrijk in te zetten op preventie en preventieve jeugdzorg. Pleegzorg en ambulante begeleiding zijn daarin ook van groot belang.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Een duidelijk beleid en koersbepaling ten aanzien van de transformatie van de jeugdzorg.
  • Helder inzicht over de effecten van dure curatieve trajecten.
  • Versterking van de signaalfunctie van het basis- en voortgezet onderwijs.
  • Aandacht voor de jeugd op straat.

Samengevat:

Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Dat is voor ons dus een speerpunt van beleid. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. In de komende vier jaar zullen we continu de vinger aan de pols houden en aandacht blijven houden voor de jeugd.

[ubergrid id=2349]