14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Sport, bewegen en cultuur

Bewegen is gezond. Het levert energie, maar leert jongeren en anderen ook om samen te werken, je gedisciplineerd te gedragen, te streven naar een doel en aan te pakken. Dit zijn wat ons betreft belangrijke waarden in de samenleving. Maar ook mentale ontwikkeling is van belang. Cultuuruitingen als muziek, dans en zang spelen daarin een cruciale rol. Daarop bezuinigen verstoort de balans tussen fysieke en mentale ontwikkeling. Cultuur is wat ons historisch verbindt, draagt bij aan respect, waardering, samenwerking en ontplooiing en kan in onze optiek een middel zijn om de hufterigheid in onze samenleving aan te pakken.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Samenwerking en vooral ook facilitering van gehandicaptensport in de regio Brainport.
  • Het faciliteren en uitdragen van amateurkunst.
  • Ruimte en faciliteiten bieden aan de amateurkunst in Veldhoven.
  • Vroegtijdige kennismaking met sport, bewegen en cultuur.
  • Een duidelijke route voor cultuur en ontwikkeling in Veldhoven (Strip der Muzen).

Samengevat:

Samengevat: Bovenstaande punten zetten in op behoud van de noodzakelijke ontspanningsvoorzieningen, maar staan tevens voor een kritische houding naar voorzieningen die hier niet aan bijdragen.

[ubergrid id=2349]