14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Sociale Werkvoorziening

Door de werking van de Participatiewet gaan de komende tijd meer Veldhovenaren met een arbeidsbeperking naar het reguliere bedrijf. Wij staan daar achter en verwachten van de gemeente in dit opzicht een actieve invulling en zo het goede voorbeeld.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • De vrijwillige quotumregeling – minimaal 5% van de werknemers heeft een arbeidsbeperking – doorzetten in het werving-, selectie- en diversiteitbeleid van de gemeente.
  • Beschut werk blijven faciliteren, zoals wettelijk aangegeven, maar… zonder wachtlijsten.
  • Bij onderhandse aanbestedingen voorrang geven aan bedrijven die voldoen aan de vrijwillige quotumregeling.
  • Minimaal 50% van het gemeentelijk groenonderhoud en van de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen uitbesteden aan bedrijven met werknemers met arbeidsbeperking.
  • Werken met een beperking opnemen in de uitgangspunten van Brainport 2020.

Samengevat:

Voor ons telt iedereen mee en zorgen voor ondersteuning aan mensen die dit zelf niet kunnen organiseren.

[ubergrid id=2349]