14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Midden en Klein Bedrijf

Ondernemers dragen zorg voor innovatie en groei en creëren nieuwe banen. Het midden- en kleinbedrijf geeft in deze regio werk aan meer dan 50% van alle inwoners. De PvdA-Veldhoven kiest dan ook voluit voor het stimuleren van het MKB.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Ontmoetingen stimuleren tussen scholier en MKB.
  • Ondernemen aan huis beter faciliteren door het verminderen van regeldruk.
  • Startende ondernemers tegemoet komen door regeldruk te verminderen.
  • De komst van het Health Technology Parc ondersteunen.
  • Duurzaam ondernemen stimuleren door onder andere de Millenniumprijs.
  • Maatjesprojecten starter/senior organiseren om zo de kennis te benutten van de groep 55-65 die bij het UWV vastloopt door de krimpende arbeidsmarkt.
  • Het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking bevorderen.
  • Werken aan huis stimuleren.
  • In een file staan kost ons veel geld. Daarom willen we ongelijkvloerse kruisingen.

Samengevat:

Deze punten creëren werkgelegenheid gecreëerd juist in deze regio, die de arbeidsmarkt een warm hart zou moeten toedragen.

[ubergrid id=2349]