13 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Stadsontwikkeling

Een vitale leef- en woonomgeving vereisen een zorgvuldige en weloverwogen (her)inrichting van de gebouwde omgeving. Het is goed om rekening te houden met de kleiner wordende huishoudens, waardoor de vraag naar nieuwe (eigen) woningen zal blijven bestaan.

Samen met betrokken inwoners en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Vooral aandacht geven aan verbetering van de bestaande woningvoorraad en aan de (her)inrichting van bedrijventerreinen;
  • In beeld brengen hoe de ruimte in bestaande woonwijken en bedrijventerreinen effectiever te benutten. Waar mogelijk ´verdichten´ in plaats van ´uitbreiden´; de ontwikkeling van Zilverackers moet daarom opnieuw tegen het licht worden gehouden
  • De (dreigende) leegstand van winkels en kantoren actief bestrijden. Daar zijn ontwikkeling van beleid en keuzes maken keuzes voor nodig. Concentratie, een branchegericht beleid en waar nodig sluiting zal nodig zijn om de toekomst het hoofd te kunnen bieden.
  • Het City Centrum is een optelsom van losse elementen, zoals theater, gemeentehuis en passage. Het moet, ook voor recreëren, aantrekkelijker worden, bijvoorbeeld door meer sfeer te brengen in de winkelstraten. We moeten proberen in te spelen op trends en ontwikkelingen zoals de opkomst van internetwinkels.
  • De Strip der Muzen integreren in de opwaardering van het City Centrum.
  • Nieuwbouw dient energieneutraal (passief) te worden ontwikkeld;
  • Maatregelen ter verbetering van woningen moeten ´energienotaloos´ worden uitgevoerd.
  • Zon georiënteerd bouwen stimuleren: woningen bij voorkeur met de leefruimte en daken op het zuiden oriënteren geeft kansen voor energiebesparing/duurzame energie en verhoogt de leefkwaliteit.
  • Ook binnen stadsontwikkeling duurzaamheid bewaken; groene daken en verticaal groen beplante muren stimuleren.
  • Verouderde bestemmingsplannen dienen zo snel mogelijk te worden geactualiseerd.

 

Samengevat:

Met bovenstaande punten gaan we beter om met grond, ruimte en energie. De besparing, die dit oplevert, kan dan ingezet worden voor de verfraaiing van het centrum.

[ubergrid id=2349]