13 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Ruimte en landschap

In ons dichtbevolkte land is open ruimte en een aantrekkelijk, rustig landschap een schaars goed aan het worden. Dit vraagt om keuzes. Natuur en landschap doen mee, maar hebben zelf geen stem.

Samen met partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Een groenplan voor de toekomst maken en eigen gronden inzetten of ruilen voor natuurontwikkeling.
  • Tegelijkertijd de toegankelijkheid van het agrarisch gebied voor bewoners en recreanten verbeteren. Ook hier dragen voldoende brede fietspaden bij aan de toegankelijkheid en mobiliteit van het gebied.
  • De Groene Hoofdstructuur beschermen tegen aantasting en verstoring. Hierbij hoort ook het aanpakken van bronnen buiten de GHS met gevolgen binnen de GHS.
  • Bestemmingsplannen actualiseren en handhaven ten behoeve van een betere bescherming van natuur, landschap, cultuurhistorie en water.
  • Gedegen groenonderhoud, met aandacht voor het behoud van de biodiversiteit.
  • De gevolgen van schaliegas moeten eerst goed worden onderzocht. We zijn voorlopig tegen.

 

Samengevat:

Ook bovenstaande punten brengen extra aandacht voor een gezonde leefomgeving. Daar voelen mensen zich beter bij, wat een gunstig effect heeft op de kosten van de gezondheidszorg.

[ubergrid id=2349]