14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Brainport en de regio

Brainport is een belangrijke economische factor, in Nederland en daarbuiten. Daarbij is bereikbaarheid in de driehoek Leuven-Aachen-Eindhoven van groot belang. Ook is een positief vestigingsklimaat nodig, al vinden we het onnodig om expats in alles te faciliteren (en te subsidiëren). Over een goed kunst- en cultuurklimaat is de afgelopen jaren veel gesproken. Voor ons staat voorop dat kunst en cultuur bereikbaar blijven voor iedereen. Voorzieningen in de regio Brainport moeten laagdrempelig blijven. Ook dat past binnen culturele diversiteit.

Samen met partners wil de PvdA-Veldhoven De PvdA-Veldhoven wil:

  • Samenwerking in de Brainportregio in strategisch gekozen samenwerkingsverbanden.
  • De komst van het Health Technology Parc uitdragen en faciliteren.
  • Strategische visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Zo willen we Habraken deels anders inzetten. Te denken valt aan verhuur of plaatsing van zonnepanelen of andere duurzame oplossingen.
  • Duurzame ontwikkeling en innovatie hoog op de Brainport agenda.
  • Creativiteit en ondernemerschap een rem zetten op de bijdrage van onze gemeente aan Brainport.
  • Samenwerking met Best en Oirschot. Dit is een logische en kostenbesparende keuze in deze tijd.

Samengevat:

Samengevat: Deze punten leiden tot een duidelijke keuze op grond van een nu nog ontbrekende visie die ‘van alle walletjes mee-eten’ in de hand werkt.

[ubergrid id=2349]