20 januari 2010

Verkoop kiezers geen kat in de zak

Lokale verkiezingsprogramma’s stralen ambities uit, dat is mooi, maar politici beloven de kiezers van 3 maart 2010 aanstaande veel dingen, die ze niet waar kunnen maken.

Simpelweg omdat gemeenten niet genoeg geld hebben de komende jaren. Dit geldt ook voor eventuele private partners.

Dat komt omdat gemeenten veel geld hebben uitgetrokken om de economische crisis te lijf te gaan, de inkomsten uit grondverkoop tegenvallen en straks ook nog eens geconfronteerd worden met minder geld van het Rijk. Want het Rijk heeft vreselijk veel geld uitgetrokken, om de economie draaiende te houden, mensen aan ‘t werk te kunnen houden et cetera. Straks moet het Rijk daarop bezuinigen en dat betekent dat gemeenten minder geld krijgen. De verwachting is dat dit vanaf 2012 aan de orde zal zijn.

Bezuinigen op het ambtenarenapparaat of vereenvoudigde regelgeving is voor sommige partijen de oplossing. Er moet zeker kritisch naar gekeken worden, maar met een terugtrekkende overheid, die veel afstoot naar lokale gemeenten kun je al snel de vraag stellen, of je er dan goed aandoet om met minder ambtenaren te gaan werken. Maar zeker is, dat er bezuinigd moet worden, zowel in de lengte als in de breedte en dat iedereen daar mee te maken gaat krijgen.

Volgens mij moet de boodschap zijn; even pas op de plaats de komende jaren. Koester het prima voorzieningenniveau, zoals dat er nu is. Zet al je kracht als politiek in, om dat minimaal zo te houden. Hierop inleveren is niet goed, gezien vanuit een sociaal gedachtegoed.

Als PvdA- er vind ik het het belangrijkste, dat alles wat de afgelopen jaren in Veldhoven is opgebouwd om mensen, die financieel en maatschappelijk in de verdrukking waren gekomen, te kunnen helpen, zeker zo moet blijven. Als er vervolgens verantwoord geld te besteden is, dienen we te zorgen dat het onderwijs vooruit kan. Als inwoners van Veldhoven moeten we dan ook bereid zijn, om een Onroerendezaakbelasting (ozb) verhoging te accepteren. Eigenlijk is het raar, om in goede tijden geen extra belasting te hoeven betalen en in tijden dat het moeilijk is wel. Dit is mogelijk een les voor de toekomst. Iedereen draagt naar draagkracht zijn steentje bij aan Veldhoven, zeker in minder goede tijden.

De begroting van Veldhoven is de komende jaren op orde, mits we niet inzetten op extra. Dat kan pas weer als we echt hebben kunnen constateren, dat de economie weer goed aan ‘t draaien is en de daarbij behorende inkomsten toenemen. En dat gaat gebeuren, maar wanneer?

Veldhoven is op dit moment nog in het bezit van een ‘redelijk gevulde spaarpot’, zet die enkel in voor absoluut noodzakelijke dingen, wees even terughoudend en zuinig.

Als we dit goed doen, zal de crisis en noodzakelijke aanpak in Veldhoven mee kunnen vallen en kunnen we ons verstandig voorbereiden op betere tijden.

En dat geldt voor iedereen, want iedereen telt mee!

Pieter Venema
Wethouder financiën Veldhoven (PvdA)
januari 2010

20-01-2010