25 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Ruim 40% van alle volwassenen doen aan vrijwillige inzet. Grote groep hierin is de sport, cultuur en hobby en school. Maar vrijwilligerswerk is van belang in veel meer sectoren. Ook uitkeringsgerechtigden kunnen hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Hoewel vrijwilligerswerk niet verplicht is (dat zit ‘m al in het woord), vinden wij toch dat de gemeente moet onderzoeken in hoeverre uitkeringsgerechtigden kunnen worden verplicht tot een sociaal maatschappelijke tegenprestatie.

De PvdA-Veldhoven wil:

  • Het stimuleren van vrijwilligerswerk.
  • Een goede ondersteuning en training van vrijwilligers.
  • Een goed vangnet voor vrijwilligers die overbelast zijn.
  • Erkenning door certificering, zodat opgedane ervaring loont bij het vinden van een baan.

Samengevat:

We moeten het samen doen.

[ubergrid id=2349]