14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Vergunningen en handhavingen

Het is belangrijk dat een gemeente inzicht heeft en geeft in de risicovolle situaties op haar grondgebied. Vergunningverlening en handhaving van bedrijven verdienen alle aandacht, maar krijgen die helaas te weinig.

Samen met partners wil de PvdA-Veldhoven De PvdA-Veldhoven wil:

  • Regels rond de aanvraag van vergunningen beperken, maar wel met het uitgangspunt dat deze minstens iedere vijf jaar worden geactualiseerd.
  • Omwonenden voorlichten over risicovolle situaties en rampenplannen.
  • Vergunningaanvragen niet honoreren voor activiteiten die verstoring van stilte en duisternis veroorzaken, zoals deltavliegers en skybeamers.

 

Samengevat:

Bovenstaande punten helpen ondernemers en geven belanghebbenden voldoende zekerheden. Een situatie die nu uit balans dreigt te gaan.

[ubergrid id=2349]