14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Veiligheid

De veiligheid in Veldhoven is een taak van ons allemaal. De gemeente moet hierin de regie voeren in overleg met politie en brandweer. Er is nog steeds te weinig blauw op straat. Maar ook ingrepen als meer en betere verlichting en veilige oversteekplaatsen kunnen het veiligheidsgevoel verbeteren.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Een duidelijke integrale aanpak bij overlast en hufterig gedrag.
  • Een scherper toezicht op hangjongeren die crimineel gedrag vertonen of veel overlast veroorzaken.
  • Een bredere dekking van buurtpreventie.
  • Behoud van de kwaliteit van de politie, brandweer en ambulance.
  • Bij elke ruimtelijke aanpassing dient veiligheid als vast norm te worden meegenomen.
  • Goede verlichting van wegen, fiets- en voetpaden om het veiligheidsgevoel te waarborgen.
  • Overzichtelijke oversteekplekken, waar veiligheid voorop staat (zeker rond scholen en speelterreinen).

 

Samengevat:

Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van de burger. Samen staan zij boor het uitvoeren van een sociale aangelegenheid met ieder een eigen rol. Bovenstaande punten versterken een integrale aanpak van veiligheid.

[ubergrid id=2349]