14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Milieubeleid

Dit beleid sturen vereist een actueel milieubeleidsplan, exact geformuleerd en met duidelijke prioriteiten, instrumenten om het beleid te volgen en te laten samenhangen met andere gemeentelijke beleidsterreinen.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Voldoende financiële middelen en menskracht beschikbaar stellen voor uitvoering van het milieubeleid.
  • Een coördinator duurzaamheid die gevraagd en ongevraagd adviseert.
  • Milieu-informatie digitaal toegankelijk maken.
  • Actieve energievoorlichting die inwoners bewust maakt en hen de keuze biedt om bewust energie te besparen (via aankoop en gedrag) en zo bij te dragen aan een klimaat neutrale gemeente.
  • De CO2 uitstoot jaarlijks compenseren via aanplant van bomen of door te investeren in duurzame energieopwekking.
  • Bewoners een oplossing bieden voor het verwijderen van snoeiafval, plastic en blik. Het plastic afvalbeleid dient daarbij te worden geëvalueerd, waarbij zeker plastic zwerfafval moet worden meegewogen. Denk daarbij aan de afvaleilanden van plastic in zee.

 

Samengevat:

Met bovenstaande punten investeren we in een duurzame toekomst en voorkomen we immense investeringen in de toekomst. De kracht teruggeven aan de burger drukt de lasten voor professionele inzet en de kosten voor de gemeente.

[ubergrid id=2349]