14 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018 | Klimaat

Het klimaat raakt ontregeld door overmatige uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen. Daarom moeten we veel meer aan energiebesparing doen en een groter aandeel van onze energiebehoefte uit duurzame energiebronnen halen.

Samen met burgers en partners wil de PvdA-Veldhoven:

  • Energiebesparing in bestaande bouw en nieuwbouw stimuleren en verplicht stellen bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen op gemeentelijke gronden. In 2020 moet elke nieuwe woning energieneutraal zijn. Denk hierbij vooral aan gebouwen van de gemeente zoals zwembad, gemeentehuis en de Schalm.
  • Als de veiligheid niet in gevaar komt, straatlampen uitzetten en vervangen door energiezuinige verlichting (LED of de nieuwe individueel instelbare dimmerverlichting).
  • Het gebruik van zonne-energie voor elektriciteit en warm water stimuleren op eigen gebouwen, woningen en bedrijfspanden van de woningbouwcorporaties, gemeente en bij bedrijven.
  • Acties om woningen van woningbouwcoöperaties van zonnepanelen te voorzien.
  • Innovatieve bedrijven, gericht op duurzame oplossingen (onder meer) ambtelijk ondersteunen.

Samengevat:

Uitvoering van deze punten bespaart energie. Innovatieve ideeën kunnen nieuwe creatieve goedkopere oplossingen opleveren.

[ubergrid id=2349]