27 februari 2013

Verkeersveiligheid rond seniorencomplexen

De PvdA-Veldhoven vraagt al verschillende jaren aandacht voor de mobiliteit van ouderen. Ook in ons verkiezingsprogramma staat dit thema hoog op de agenda. Eén van onze zorgpunten is de verkeerssituatie rondom seniorencomplexen als Merefelt, Rundgraafpark en huize Sele.

Op maandag 18 februari 2013. vond een ernstig ongeval plaats op de kruising Abdijlaan – De Groes – Parklaan, vlakbij het seniorencomplex Merefelt. Slachtoffer was een 74-jarige vrouw. De situatie was zo ernstig dat een traumahelikopter moest worden ingezet. De kruising is bij velen ‘berucht’ door het ontbreken van een voetpad aan de zijde van het zorg- / seniorencomplex. Dit dwingt bewoners van Merefelt om de Abdijlaan over te steken. Al in het Verkeerscirculatieplan van april 2007 is vastgesteld dat deze kruising als onveilig wordt ervaren.

De PvdA-Veldhoven heeft daarom meer keren met betrokken ambtenaren gesproken over deze kruising. Er zijn onder meer suggesties gedaan om een drempel (met zebrapad) aan te leggen. Maar ook verkeerslichten of een rotonde komen de veiligheid ten goede. Wij begrijpen niet dat ondanks deze eerdere signalen nog niets is ondernomen om de verkeersveiligheid van deze kruising te verbeteren.

De PvdA-fractie heeft daarom eind februari per brief aan het college gevraagd:

1) Welk beleid Veldhoven voert  inzake de verkeersveiligheid rond seniorencomplexen en welke aandacht daarin is voor de begaanbaarheid van wegen en paden;

2) Welke maatregelen gaat u nemen om de verkeersveiligheid van de kruising Abdijlaan – De Groes – Parklaan te verbeteren?