22 oktober 2015

Verkeersveiligheid centraal. Ook op de Abdijlaan.

De PvdA hecht veel waarde aan de verkeersveiligheid. Zeker in de omgeving van een (zorg)complex als Merefelt. In 2013 heeft de PvdA-Veldhoven daarom al eens aandacht gevraagd voor de oversteek met de Abdijlaan. Temeer omdat er geen voetpad aanwezig is direct naast het fietspad (parallel aan de voetbalvelden van Marvilde).

Recentelijk heeft de PvdA-Veldhoven opnieuw geïnformeerd naar de verkeersveiligheid bij het betreffende kruispunt. In het voorjaar van 2013 is er een snelheidsmeting uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat 85% van de automobilisten maximaal 61 km/u reed. Dat betekent ook dat 15% van de automobilisten harder reed dan 61 km/u. Dit is aanleiding geweest tot de aanleg van zogenaamde ‘bliksemflitsen’.

Het is fijn dat er daadwerkelijk maatregelen zijn genomen om de snelheid op de Abdijlaan terug te dringen. Maar, de PvdA-Veldhoven zou graag vernemen of u iets van deze maatregelen heeft gemerkt. Is de verkeersveiligheid daarmee in uw beleving verbeterd? Zijn deze ‘bliksemflitsen’ voor u afdoende? Mocht u geen problemen (meer) ervaren met de oversteek of andere suggesties hebben, dan vernemen we dat ook graag.