4 november 2013

Veldhovense scholen voldoende onderhouden?

Staatssecretaris Dekker vindt achterstallig onderhoud bij schoolgebouwen onacceptabel, berichtte de NOS op 31 oktober. Hij roept de gemeenten op het geld dat ze voor huisvesting krijgen – elk jaar anderhalf miljard euro – daar ook echt voor te gebruiken. Dekker zegt dat de gemeenten dit geld nu vaak aan andere dingen besteden.

Uit onderzoek onder 1.100 schoolleiders uit het basis- en voortgezet onderwijs blijkt dat voor noodzakelijke aanpassingen aan de gebouwen 6,9 miljard euro nodig is. Het meest urgent zijn volgens hen verbeteringen aan klimaatinstallaties, deuren, ramen en isolatie. Dekker is niet van plan daar extra geld voor uit te trekken. “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en die moet goed op orde zijn.” Overigens gaat het geld vanaf 2015 rechtstreeks naar de scholen; daarover waren al afspraken gemaakt in de kabinetsformatie.

Van de schoolleiders vindt 70 procent aanpassing van hun schoolgebouw noodzakelijk. Over de mogelijkheid om de temperatuur en ventilatie zelf te regelen, is meer dan de helft van de schoolleiders ontevreden, bijna een kwart zelfs zeer ontevreden.

De verbeteringen die schoolleiders absoluut noodzakelijk vinden, komen per basisschool neer op een half miljoen euro. Voor iedere middelbare school zou 3 miljoen euro nodig zijn. In Nederland zijn er 6855 basisscholen en 1222 middelbare scholen. Het is voor het eerst dat schoolleiders naar de kwaliteit van de schoolgebouwen is gevraagd.

Veldhoven hanteert het Huisvestingsprogramma 2012-2051 met uitgaven en investeringen voor de huisvesting van het onderwijs.

Kijkend naar dit programma vraagt de PvdA-Veldhoven aan het college of het bekend is met bovenstaand bericht. Verder wil de fractie weten wat de staat van onderhoud van de Veldhovense scholen. Ook is de PvdA benieuwd of de gemeente het geld dat zij van het rijk krijgt voor onderhoud en huisvesting van scholen, voor dit doel inzet.