Veldhoven verwelkomt Nieuwe Nederlanders

24 december 2019

Het laatste onderdeel om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, is een naturalisatieceremonie. Mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden, zijn verplicht aan de gemeentelijke ceremonie deel te nemen. 

Die verplichting leverde tijdens de nationale naturalisatie dag half december vooral een feestelijke bijeenkomst op. Daarvoor kwamen zo’n 60 belangstellenden naar het Penthouse van het Veldhovens gemeentehuis. Vele (voormalige) nationaliteiten waren vertegenwoordigd, uit Pakistan en Afghanistan bijvoorbeeld, maar ook uit Thailand, Brazilië, Soedan en meer.

Uit dit laatste land is de familie afkomstig van Ashraf Ahmed, wiens echtgenote een van de nieuwe Nederlanders werd. Hij vond bijgaande foto wel wat slordig, maar hij liet zich overtuigen dat kinderen op de foto het altijd goed doen… Toch?