22 augustus 2010

Veldhoven schrapt gemeentegids

Veldhoven schrapt als een van de eersten in Nederland de gemeentegids. Dit heeft het college op 27 juli, tijdens het zomerreces, besloten.

persbericht 21 augustus 2010
Veldhoven schrapt gemeentegids
Veldhoven schrapt als een van de eersten in Nederland de gemeentegids. Dit heeft het college op 27 juli, tijdens het zomerreces, besloten.
Vanwege de brede en complete informatie over allerlei gemeentelijke regelingen en maatschappelijke organisaties in de gemeentegids, hechten veel burgers waarde aan dat papieren boekje als een handig en duidelijk naslagwerk.
Verenigingen, stichtingen en instellingen hebben er belang bij dat hun informatie makkelijk voorhanden is temeer daar een grote groep Veldhovenaren (nog) geen internet heeft of daar niet goed in thuis is.

De PvdA fractie is zich bewust van de snelle digitalisering van allerlei zaken maar ziet daardoor ook een informatiekloof ontstaan. Om niet in een sociaal isolement te raken is juist voor deze groep een heldere en goede informatieverstrekking door de gemeente van essentieel belang. Door een veelvoud aan zoekmachines op internet,flyers, folders en boekjes ziet men soms door de bomen het bos niet meer. De gemeentegids geeft, zowel digitaal als in papieren vorm een duidelijk overzicht van wat de burgemeester vaak noemt: ‘het geheim van Veldhoven’, namelijk een bonte verzameling hele mooie verenigingen, stichtingen en instellingen.

De PvdA stelt daarom hierover de volgende vragen aan het college van B&W:
1. Vindt u, net als de PvdA, dat de gemeentegids een belangrijk medium is voor ouderen en degenen die niet beschikken over een internetaansluiting teneinde sociale uitsluiting te voorkomen en welke alternatieven
biedt u deze groepen aan?
2. Erkent u, net als de PvdA, het belang van de gemeentegids aan informatievoorziening voor verenigingen,instellingen en stichtingen in Veldhoven en hoe hebt u hen betrokken bij de totstandkoming van uw besluit?
3. Wat is de besparing die u realiseert met het afschaffen van deze gids en welk percentage is dit van het gehele budget voor communicatie, drukwerk en kopieerkosten van de gemeente Veldhoven?
4. Hoe heeft u uw besluit van 27 juli 2010 over deze communicatiewijziging met betrokken partijen gecommuniceerd en wat was de reactie van betrokken verenigingen, stichtingen en instellingen?
Wij maar ook de genoemde groepen zien uit naar de beantwoording van deze vragen!
De PvdA fractie