30 maart 2012

Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 wordt niet ondertekend

Alle artikelen in Onderwerpen N69

Lees de Adviesnota van de raad

Lees ook de andere stukken van de Raadscommissie.
Bron: Gemeente Veldhoven