Veldhoven houdt vol: het zwembad komt er

3 februari 2018

Weinig dossiers stonden de laatste jaren vaker op de raadsagenda van Veldhoven dan het zwembad. Er waren dan ook veel consequenties en uiteenlopende belangen mee gemoeid. Inwoners die graag dichtbij huis willen zwemmen. Een vereniging die strijdt voor haar thuisbasis. En een gemeente die het geld maar één keer kan uitgeven. Op enig moment leek het voortbestaan van het bad kantje boord. Maar zwembadbestuur en gebruikers brachten met een doortimmerd financieel plan de politiek toch op andere gedachte. Een goed eind, zonder schoonheidsprijs.

In 2014 stond het voortbestaan van het zwembad stevig op de diverse verkiezingsagenda’s. Onze platte kar met zwembadje oogstte applaus. En de handtekeningenactie onder ruim 400 gebruikers maakte duidelijk dat iedereen dezelfde mening had: het zwembad moest blijven.

Van de vele scripts rond dit thema was het doemscenario in de zomer van 2016 het meest ingrijpend. Het verouderde zwembad moest sluiten, een nieuwe was te duur gezien de benarde financiële positie van de gemeente. Alleen met een – bescheiden – OZB verhoging was het bad te redden. Dat stond al bij het begin van het debat vast. Toch was vooral de coalitie tegen. Een keihard einde van het zwembadverhaal.
Over meer en pijnlijker gevolgen was kennelijk niet nagedacht. Zoals over de medewerkers die straks op straat zouden staan. Over een andere plek voor de vele gebruikers. Over de maatschappelijke functie van een zwembad en het aandeel in het voorzieningenniveau van onze ASML gemeente? Kennelijk was een minimale verhoging van de gemeentebelastingen een spookbeeld waar alles voor most wijken.

Gelukkig zaten het zwembadbestuur en Njord, een van de grootste zwemverenigingen van Nederland, niet bij de pakken neer. Met de winnersmentaliteit van een echte topsporter lag er binnen enkele maanden een alternatief en goedkoper plan. Het raadsel blijft trouwens hoe zij wel met een financieel aantrekkelijk plan konden komen en de gemeente niet. Duidelijk werd dat de standpunten van veel politieke partijen niet in beton gegoten waren. Het draagvlak voor het alternatieve plan groeide. Het zwembad kroop uit het oog van de naald.

Het einde van deze raadsperiode nadert. En weer staat deze maand het zwembad op de agenda. Op delen van de bouw komt de BTW van 21%. Een nieuwe regel van het rijk waar Veldhoven niks aan kan doen. Gelukkig is tegelijk beloofd dat overheden hiervoor worden gecompenseerd. Het is vreemd dat het college die compensatie niet terug wil laten vloeien naar het zwembad, maar in de algemene middelen stopt. Zo wordt het hele plan weer een stuk duurder, terwijl dat niet nodig was. Maar nu is er geen enkele politieke partij die er nog zijn vingers aan durft te branden.
Daar moeten we misschien nog een robbertje over vechten. Maar dat het nieuwe zwembad er komt, staat als een paal boven water. Helaas is de financiële positie van de gemeente Veldhoven nog niet verbeterd. Dat mag de nieuwe coalitie gaan oplossen.