26 oktober 2012

Veldhoven draait op voor infrastructurele problemen in Valkenswaard en Waalre

Al 30 jaar is de N69 hét infrastructurele probleem in de Kempen. Een probleem dat bovendien alsmaar groter wordt. Vooral Valkenswaard en Waalre merken een toenemende drukte in de woonkernen, wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Vooral deze gemeenten pleiten dan ook al jarenlang voor een oplossing. En die is er. Een half jaar geleden is besloten een nieuw tracé aan te leggen: de zogenaamde Westparallel. Een tracé dat ver verwijderd is van de kernen van Waalre en Valkenswaard, waardoor de rust zal terugkeren. Maar ook een tracé met wel degelijk nadelige gevolgen.

De aangrenzende gemeenten hebben graag mee willen denken met Valkenswaard en Waalre. Want alleen op regionaal niveau kun je een regionaal probleem aanpakken, al heeft elk voordeel ook hier zijn nadeel. Zoals bij veel vergelijkbare kwesties, is het ook  hier de natuur die onder de oplossing te lijden heeft.  Die kan namelijk niet voor zichzelf opkomen. Bovendien, zeggen sommigen: van de natuur  is er nog meer dan genoeg in Nederland. Nee, de economie en de mens gaan voor. Want de rust van de mens heeft toch echt prioriteit ten opzichte van het voortbestaan van dier- en plantensoorten. Het is het aloude verhaal van People en Profit, maar helaas geen Planet.

Hoewel de maatschappij dit inmiddels al lang en breed heeft geaccepteerd, speelt er hier nog een opmerkelijk feit. Het zijn namelijk niet de gemeenten Valkenswaard en Waalre die het zelfstandig gecreëerde probleem oplossen: nee, het is de buurgemeente Veldhoven die hen uit de brand helpt. Want alleen een tracé over Veldhovens grondgebied geeft de mogelijkheid om de zo hartstochtelijk gewenste rust in Valkenswaard en Waalre te doen herleven. U zult begrijpen, daar heeft de gemeente Veldhoven moeite mee. Want u gaat toch ook niet een stuk van uw tuin afstaan als het bij de buren te druk wordt op de oprijlaan.

Niettemin is na lang wikken en wegen besloten om toch die weg over Veldhovens grondgebied aan te leggen. Een door Veldhoven ongewenst tracé, maar gelukkig wel één waarbij Valkenswaard en Waalre er ook alles aan zouden doen om binnen de eigen mogelijkheden de rust te doen wederkeren. Een tracé ook waarbij maatregelen op eigen grondgebied tenminste zouden zorgen voor een beperkt  gebruik van het tracé.

U kunt waarschijnlijk wel raden hoe dit gaat aflopen. Juist, de gewenste c.q. geëiste maatregelen op Valkenswaards en Waalre’s grondgebied staan nu op losse schroeven. Want het fietspad dat hiertoe zou bijdragen, kent daar veel politieke weerstand.
Het is nog maar de vraag of dit fietspad er ooit gaat komen.

Een dergelijke oncollegiale houding is ongekend. De problemen die zelf zijn gecreëerd, worden volledig op het bordje van een ander geschoven. En de veroorzaker neemt geen enkele moeite om tot een oplossing te komen. Elk verantwoordelijkheidsgevoel ontbreekt bij deze gemeenten. Het is te hopen dat Veldhoven na de N69 nooit meer met deze gemeenten te maken heeft. Of het moet zijn, omdat Veldhoven ook eens een probleem bij deze gemeenten kan neerleggen. Ik kijk al uit naar een vliegveld in de bossen van Valkenswaard, net ten noorden van de Kempervennen…..

Jeroen Rooijakkers