1 juni 2011

Veldhoven armer na vertrek Papegaaienpark

De PvdA-Veldhoven heeft met treurnis kennisgenomen van het aanstaande vertrek van het Papegaaienpark. Het is één van de weinige ‘publiekstrekkers’ die Veldhoven kent, met bovendien een bredere maatschappelijke doelstelling: het opvangen van zieke vogels. De fractie heeft daarom het college om opheldering gevraagd.Het Papegaaienpark is een belangrijke voorziening in het kader van city marketing. Het geeft meer regionale bekendheid aan Veldhoven. Daarnaast kent het park een recreatieve functie voor de Veldhovenaren zelf. Het geeft veel Veldhovenaren de mogelijkheid om even tot rust te komen in een ontspannen omgeving. Iets wat juist het wonen in Veldhoven aantrekkelijk maakt. Maar zeker zo belangrijk is de maatschappelijke functie. Het park heeft primair als doel het opvangen van zieke vogels. Een doel dat op brede steun zou moeten kunnen rekenen. Ook vanuit de gemeente.

Om ook deze maatschappelijke functie volwaardig te kunnen blijven uitoefenen, was al lange tijd uitbreiding gewenst. Als wij correct zijn geïnformeerd, is dit de afgelopen jaren diverse keren in bespreking geweest. De PvdA-Veldhoven krijgt echter de indruk dat de gemeente weinig waarde hecht aan deze belangen; daar althans niet adequaat op heeft ingespeeld. Temeer omdat de ‘regelgeving’ de zo noodzakelijke uitbreiding verhinderde.

Des te opmerkelijker is het proces rond de uitbreiding. Terwijl er in 2006 geen obstakels leken te zijn, zijn er nu ineens allerlei normen en criteria van toepassing. Het Papegaaienpark is mede als gevolg van de aankoop van diverse gronden in behoorlijk financieel zwaar weer terecht gekomen. Vooralsnog concluderen we dan ook dat de gemeente mede debet is aan het vertrek. De PvdA-Veldhoven heeft daarom de volgende vragen:

1. Welke regelgeving maakte een uitbreiding van het Papegaaienpark onmogelijk?

2. In hoeverre was al in 2006 bekend dat deze regelgeving van toepassing was en is hierover gecommuniceerd met het Papegaaienpark?

3. In hoeverre heeft de gemeente getracht het Papegaaienpark voor Veldhoven te behouden? Is er enige flexibiliteit in de regelgeving, waardoor het Papegaaienpark toch de uitbreiding had kunnen uitvoeren?

4. Hoe lang is het college al op de hoogte van de verhuisplannen van het park?

Namens de fractie van de PvdA-Veldhoven,

Jeroen Rooijakke