7 juli 2012

Vandaag…Centrumplan: idee of PLAN? (3)

  • Centrumplan: idee of PLAN? (3)

Nu het college zo groots met de plannen rond het centrum naar buiten is gekomen, is de discussie verplaatst naar de krant. Je kon erop wachten. In deze zomerse komkommertijd is dit een welkome aanvulling voor de redactiekolommen. Maar de krant is, zonder iets af te doen aan de journalistieke vrijheid, natuurlijk niet de plek om over en weer van je af te bijten. De discussie rond zulke belangrijke ideeën of plannen voor de Veldhovense gemeenschap hoort in de raadszaal. Maar dat kan nog maanden duren, nu de gemeenteraad op vakantie is gegaan. Het college had niet zo’n haast hoeven te maken.