23 juni 2017

UNA moet langer wachten op een nieuw kunstgrasveld

In december 2016 vroeg de PvdA aandacht voor de risico’s voor de volksgezondheid van de rubber korrels op kunstgrasvelden. Aanleiding waren de berichten hierover (Zembla) en over de onderzoeken op dit punt. Het RIVM concludeerde dat er geen gevaren waren en dat het spelen op de kunststof korrels veilig was. Daarmee was de noodzaak om de velden op korte termijn te vervangen van de baan.

Het UNA-veld was in 2007 het eerste kunstgrasveld bij een Veldhovense voetbalvereniging. Het is dus al 10 jaar oud en acuut aan vervanging toe, ook al omdat het door krapte aan oefenaccommodatie veel wordt gebruikt. Het is vijf voor twaalf zoals UNA-voorzitter Smetsers het uitdrukte.
Volgens onderzoek van Kybys is de toplaag van een kunstgrasveld bij een voetbalvereniging na 12 jaar aan vervanging toe. Vervanging uiterlijk in 2019 ligt bij UNA dus voor de hand, zeker gezien de gebruiksintensiteit, de belabberde onderhoudsstatus én de discussie over het gevaar van de rubberkorrels die nog steeds circuleert. Niets is minder waar. Het veld wordt niet eerder, maar juist later vervangen: in 2021. Twee jaar later dan wat je zou mogen verwachten volgens de eigen uitgangspunten en richtlijnen.
Een ‘merkwaardige’ uitleg! Er wordt voorrang gegeven aan de ‘echte’ grasvelden, de zogenaamde wetra-velden (wedstrijd en training). Maar ook kunstgrasvelden worden ingezet voor wedstrijden én trainingen. Wat is dan het verschil? Zeker als de onderhoudsstaat van een kunstgrasveld vele malen slechter is dan dat van het natuurlijke grasveld. Waarom kan de vervanging niet op zijn minst tegelijk plaatsvinden? En waarom wordt er geen voorrang verleend aan de vervanging van het kunstgras? Niemand die het echt begrijpt.

De verklaring lijkt te moeten we zoeken in de spaarpot van Veldhoven. Er is gewoon onvoldoende geld, al trekken de reserves weer wat aan. Het is teleurstellend dat Veldhoven de financiën niet op orde lijkt te hebben en de spelers (voetballers) van UNA daar de dupe van worden. Langer spelen op een veld in erbarmelijke staat en met nog steeds risico’s voor de volksgezondheid is onverantwoord. Dat kunnen we de voetballers en voetballertjes niet aandoen. Wie weet hoeveel blessures hier nog uit voortvloeien. Als gemeente moet je dit niet op je geweten willen hebben!