7 februari 2013

Uitnodiging Ledenvergadering 2013

fractietafelHartelijk welkom op de 1ste ledenvergadering 2013

De eerste ALV van dit jaar, op woensdag 27 februari, staat geheel in het teken van de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

We komen bij elkaar in de MFA-Noord, Smelen 38 in Veldhoven.

Inloop: vanaf 19.15 uur. Begin van de vergadering om 19.30 uur. 

Hartelijk welkom om te beslissen over onder meer de volgende onderwerpen.

 • De profielschetsen van: (zie de bijlagen of download hier).
  • een PvdA-raadslid,
  • de toekomstige PvdA-gemeenteraadsfractie,
  • de PvdA-fractievoorzitter en
  • de PvdA-wethouder.
 • Het voorstel om een adviescommissie van het afdelingsbestuur de ontwerpkandidatenlijst te laten opstellen.
  • De namen van deze commissie worden tijdens de vergadering bekendgemaakt.
  • De vaststelling van de kandidatenlijst is aan de leden.
 • Vaststelling van het advies aan de fractie inzake de keuze van de kandidaat-wethouder(s) en het mogelijk benoemen van een aparte selectiecommissie.
 • Discussie over eventuele samenwerking met andere partijen.

De volledige tekst treft u aan in de nieuwsbrief en kunt u ook
hier downloaden: 2013-02-07-ALV2013A