4 september 2012

Bestemmingsplan Schippershof

Uit de commissievergaderingen van 3 september 2012
Agendapunt 4: bestemmingsplan Schippershof 

Het plan ziet er goed uit. Het past ook prima bij de visie van de PvdA om nieuwbouw vooral op inbreidingslocaties te laten plaatsvinden. Dat duidt er wel op dat er ook binnen een gematigd rechts college draagvlak is voor de standpunten van de PvdA. Dat vinden we goed om te vernemen.
Wel hebben we de vraag waarom er zoveel haast is. U vraagt namelijk om het plan versneld te kunnen publiceren om zodoende sneller tot ontwikkeling te komen. Wat is daar de reden van? Temeer omdat de huizenmarkt nog steeds op slot zit en er juist in Veldhoven een overmaat aan woningen te koop staat. Ook hebben we begrepen dat er in de voorverkoop slechts enkele woningen van het plan Schippershof verkocht zijn. Om nog niet te spreken over het precedent dat hiermee wordt geschapen.
Kortom, waarom die haast en waarom wilt u niet gewoon de reguliere procedure volgen?