Door op 8 juni 2015

Tops stopt als Raadslid

Robert Tops stapt uit de politieke arena, maar blijft verbonden met de PvdA-Veldhoven.

Robert Tops stopt per 1 juli 2015 als raadslid en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Veldhoven. Hij was ruim negen jaar actief in de raad, waarvan vijf jaar als fractievoorzitter. Robert wordt bestuurder bij Cordaad. Dit is de nieuw te vormen organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Zo gaat hij op een andere manier maatschappelijk aan de slag in Veldhoven. Tijdens de raadsvergadering van 23 juni neemt Robert afscheid.

Cordaad komt voort uit Paladijn, de organisatie waarvan Robert directeur is en de Stichting Stimulans in Veldhoven. De twee instellingen fuseren op 1 juli 2015.

Belangenverstrengeling voorkomen
“Ik ben politiek actief geworden in de plaats waar ik ben opgegroeid”, zegt Robert, “Dat maakt het raadswerk voor mij waardevol. Je bouwt zo samen aan de toekomst van Veldhoven. In mijn nieuwe functie is dit niet anders, maar door uit de politieke arena te stappen, voorkom ik dat er belangenverstrengeling ontstaat. Cordaad Welzijn is volop actief in Veldhoven en draagt bij aan en denkt mee met het Veldhovens beleid. Daar past de taak van Raadslid niet bij. Je kunt geen opdrachtgever en opdrachtnemer tegelijk zijn. Het gaat niet om mijn plek in de raad, maar om wat we samen voor Veldhoven kunnen bereiken. Binnen Cordaad kan ik blijven bouwen aan Veldhoven.”

Robert kijkt terug op drie verschillend samengestelde gemeenteraden en een verscheidenheid aan dossiers. In een periode van negen jaar stond ‘zijn’ fractie aan de wieg van het armoedebeleid en de verruiming van de inkomensdrempel. Daardoor kunnen meer inwoners voorzieningen gebruiken die speciaal voor hen in het leven zijn geroepen. In zijn periode als fractievoorzitter (2010 – 2015) kon de PvdA bezuinigingen op dit vlak voorkomen. Ook heeft hij er mede voor gezorgd dat er meer woningen kwamen voor starters. Een wens die hij al had toen hij in 2006 startte als raadslid.

Opvolging in de gemeenteraad

Jeroen Rooijakkers (36) neem als volgende PvdA’er op de kandidatenlijst het stokje van Robert over, als raadslid én als fractievoorzitter. Jeroen brengt een ruime ervaring van acht jaar raadslidmaatschap mee..Zelf blijft Robert Tops verbonden met de PvdA-Veldhoven.