Door op 21 september 2015

Tijd voor een financiële buffer (2)

‘De PvdA is tevreden over de opgaande lijn die eindelijk lijkt te worden ingezet. De meerjarenbegroting is positief en de algemene vrij reserve komt ook weer uit het negatieve dal.’ Dit zei PvdA-fractieleider Jeroen Rooijakkers in de raadsvergadering van 15 september, alvorens akkoord te gaan met de gemeentelijke financiële rapportage over het tweede kwartaal 2016

‘Toch blijft de PvdA verbaasd en teleurgesteld’, ging hij verder. ‘Teleurgesteld omdat nog geen echte keuzes zijn gemaakt. En verbaasd omdat de keuzes weer worden doorgeschoven naar de kerntakendiscussie. Daar horten die niet thuis. De kerntakendiscussie gaat over wat we wel of juist niet willen doen en wat we daaraan willen uitgeven. Die discussie gaat niet over bezit en balans. We snappen daarom nog steeds niet waarom de keuzes om bepaalde bezittingen te behouden of juist van de hand te doen, pas aan bod komen in deze kerntakendiscussie. De verwachtingen van de PvdA  daarover worden zo steeds hoger. Het lijkt langzaamaan het belangrijkste document te worden voor de komende 10 jaar. U zult begrijpen dat we bij deze hoge verwachtingen eigenlijk alleen maar teleurgesteld kunnen raken. Want hoe hoger de verwachtingen, hoe groter de kans dat daar niet aan wordt voldaan.

We wachten in spanning af!’