26 december 2010

Terugblik op een turbulent jaar

Over een paar dagen begint 2011. Ook in dit nieuwe jaar zal de PvdA het uiterste geven om de belangen van haar kiezers te verdedigen. Want ja, de PvdA neemt de kiezers serieus. Wij zijn er voor U en niet andersom. Ongeacht uw afkomst, geloof of beroep. Iedereen telt mee. Ook in Veldhoven.

Dit is de visie waarmee we ook in 2010 politiek bedreven. Met de solidariteitsgedachte in het achterhoofd hebben we ons ingezet voor de ‘gedupeerden’ van de kredietcrisis. Want wat kunnen fabrieksmedewerkers nu aan de economische crisis doen? Zij hebben toch geen schuld aan de afnemende orders? Maar zij zijn wel de eersten die het merken.

Juist de hardwerkende burgers ondervinden de gevolgen van iets waar zij totaal geen verantwoordelijkheid in dragen. Maar de managers die wel blaam treffen, blijven onverstoord hun gang gaan. Dit is het toppunt van ongelijkheid. Dat kan echt niet. Daar zullen we ons dus ook in 2011 tegen blijven verzetten.

Maar niet alleen de crisis hield ons in de greep. Nee, 2010 kan ook in andere opzichten een turbulent jaar worden genoemd. De gemeenteraadsverkiezingen in maart en de landelijke verkiezingen in juni leverden wisselende resultaten op. In Veldhoven zijn we helaas in zetelaantal gehalveerd.

En wat te denken van de bezuinigingen, die ook Veldhoven hard hebben getroffen. Opnieuw een voorbeeld van hoe het niet moet. Want, waarom bezuinigen op verenigingen en instellingen, het cement van de samenleving? Opnieuw blijkt: de burger die het hardste werkt, wordt ook het zwaarst getroffen. Zoiets vind ik werkelijk onbeschrijflijk. Als deze bezuinigingsdrift nu noodzakelijk was, hadden we ons er nog iets bij kunnen voorstellen,. Maar dat was niet het geval. Er was meer dan genoeg saldo op de exploitatierekening. Dit is dus gewoon bezuinigen om het bezuinigen.

Ook dit is een voorbeeld hoe juist de zwakste schouders het meeste boeten, in plaats van dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De PvdA begrijpt werkelijk niet waarom deze denkwijze wordt gevolgd in een tijd dat we toch beter zouden moeten weten. Deze mentaliteit, waarin het eigenbelang de belangen van anderen overstijgt, is werkelijk ongepast.

Tot slot de ontwikkelingen rond de N69. Ook hier hebben we veel moeten incasseren. Zoals een provincie die over alle partijen heen dendert alsof ze er niet zijn. Er wordt niet meer met ons, maar over ons gesproken. Natuurlijk, we mogen nog ja of nee zeggen. Maar hoeveel invloed zal dit nog hebben? Dat is dus gewoon mosterd na de maaltijd.

Ook deze ontwikkeling is een bewijs dat de mentaliteit in onze maatschappij aan het veranderen is. Elkaar met respect behandelen, open staan voor elkaars standpunten en de zwakkeren in de samenleving tegemoet komen, is er steeds minder bij.

We moeten ons zorgen maken. Maar… de PvdA-Veldhoven geeft niet op. Ook in 2011 zult u op ons kunnen rekenen. Wij zullen de strijd blijven aangaan.

Jeroen Rooijakkers, gemeenteraadslid