10 februari 2011

Subsidieregeling Duurzame Energievoorzieningen

‘De afgelopen jaren is in Veldhoven veel aandacht besteed aan duurzaamheid en het stimuleren van duurzaam energiegebruik door burgers. De stimuleringsregeling was een groot succes; het beschikbare budget was binnen enkele maanden op. Nog steeds informeren burgers met grote regelmaat naar een nieuwe subsidieregeling. Duurzaamheid en bewust omgaan met het milieu leeft onder de Veldhovenaar, dat is duidelijk gebleken.’

Op basis van deze ‘historie’ bepleitte de PvdA in de raadsvergadering van 8 februari 2011 blijvende stimulering van alle burgers om bewust en zuinig om te gaan met energie. Maar in de regeling, die deze avond werd behandeld, zijn vanwege het huidige, beperkte budget van 20.000 euro de subsidiebedragen verlaagd, om zo een grotere groep aanvragers te kunnen bedienen. ‘Wij pleiten ervoor om de regeling toegankelijker te maken voor een bredere doelgroep door het opnemen van kleine, betaalbare voorzieningen.’

‘Van de stimuleringsregeling heeft de afgelopen 2 jaar slechts 1 huurder gebruik gemaakt, voor minimale isolatie binnenshuis. Ook met de voorgestelde nieuwe regeling zullen huurders niet worden gestimuleerd, omdat de nu genoemde duurzame energievoorzieningen voor hen niet interessant of een te grote investering zijn.’

Wij dienden daarom een amendement in om in de regeling betaalbare, kleine voorzieningen op te nemen die kunnen bijdragen aan het stimuleren en de bewustwording van duurzaam energiegebruik door een bredere doelgroep. Om financiële redenen haalde ook dit amendement het niet, hoe sympathiek de collega-fracties en de verantwoordelijk wethouder het ook vonden.