10 februari 2011

Stevig debat over adviesnota N69

‘Buitenspel. Dat is de positie van de Veldhovense raad geweest. Wij hebben drie maanden niets te zeggen gehad. Sterker nog, we kregen nauwelijks informatie over de voortgang. En daarmee trapt de provincie maar ook het college op de zere tenen van tenminste de PvdA. Wij voelen ons gepasseerd. Maar ondertussen lag er wel al een voorkeursvariant. Een variant die nota bene juist voor deze gemeente de meeste gevolgen heeft. Dan zou je toch verwachten dat juist deze raad actief wordt geïnformeerd. Dat juist de raad van Veldhoven inspraak heeft op het proces. Maar niets is minder waar. Het lijkt erop alsof wij een sta in de weg zijn en daarom zo min mogelijk bij het proces moeten worden betrokken.’

In felle bewoordingen hekelde PvdA-raadslid Jeroen Rooijakkers in de raadsvergadering van 8 februari de gang van zaken rond de N69. ‘Neem nou de presentaties van de provincie om burgers te informeren. Een farce! Burgers moeten schriftelijk vragen indienen. Vervolgens maakt nota bene de provincie zelf een eerste selectie, waardoor moeilijke vragen al direct opzij kunnen worden gelegd. En dan blijkt dat kritische partijen, zoals de BMF en de Natuurorganisaties, al bij voorbaat de mond zijn gesnoerd. Zij worden niet uitgenodigd om als forumleden plaats te nemen. Nee, het zijn alleen de voorstanders, zoals de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard en de ZLTO, die het woord mogen voeren. Kortom, het lijkt een en al manipulatie. En daar houdt de PvdA-Veldhoven niet van. Wij willen een eerlijk en open proces, waarbij alle partijen op gelijkwaardige basis worden behandeld.’

‘En dat geldt ook voor het proces dat is gevolgd richting de voorkeursvariant. Eind september waren er nog 12 varianten in beeld. In december was dat er nog 1. En niet 1x is de raad van Veldhoven daarover geïnformeerd. Laat staan dat wij de mogelijkheid hadden om erover te beslissen. Wij vinden dat wij tenminste inspraak hadden moeten hebben, op het moment dat de bestuurders besloten om slechts 2 varianten verder in detail te onderzoeken. Op dat moment had de raad van Veldhoven haar mening kenbaar moeten kunnen maken.’

‘Dat is niet gebeurd. En daarom worden wij nu met oplossingen geconfronteerd waar wij niet achter kunnen staan. Wij geloven niet dat de Westparallel de beste oplossing is. En dat heeft alles te maken met het gevolgde proces. Te weinig varianten zijn serieus onderzocht. Er is te snel naar een oplossing toegewerkt, zonder andere varianten uitgebreid te onderzoeken. En dat alles omdat de provincie graag voor 2 maart een handtekening wil hebben.

De PvdA-Veldhoven wil daarom nu eerst een stap terug. Wij willen die zorgvuldigheid terugbrengen. En daarom moeten er meerdere varianten worden onderzocht. Er zijn namelijk ook andere varianten die volgens het Onderzoek van Oranjewoud voor een oplossing kunnen zorgen. Dat zijn varianten die minder gevolgen hebben voor de natuur en bovendien veel goedkoper zijn. De PvdA-Veldhoven voelt er niets voor om nu al akkoord te gaan met een oplossing die waardeloos en rampzalig is voor Veldhoven, als er niet serieus is gekeken naar andere oplossingen. Pas na een dergelijk onderzoek zullen we kijken of we verder kunnen praten. Zolang dat niet is gebeurd zult u niet op onze goedkeuring hoeven te rekenen.

Om dat proces weer in goede banen te leiden, diende de fractie een amendement in. Dit vond weinig steun in de raad.