17 maart 2014

Stemmen = kiezen, de PvdA kiest voor…

’n Kwestie van uren en de stembureaus gaan open. Misschien bent u er nog niet (helemaal) uit op wie u gaat stemmen. Daarom hieronder in het kort de belangrijkste keuzes die de PvdA-Veldhoven maakt. Want al moet, om Veldhoven bestuurbaar te houden, het verschil soms wijken voor het compromis, er zijn nog veel thema’s waarop de PvdA zich heeft en zal onderscheiden.

Zo was het de PvdA die in november vorig jaar een veranderingsvoorstel indiende om de bezuinigingen van € 1 mln. op de muziekschool, bibliotheek, zwembad, theater en museum van tafel te krijgen. Leren lezen is net als cultuurontwikkeling en zwemonderwijs een belangrijke waarde in onze opvoeding. De PvdA maakte hier echt een punt van, overige partijen stemden voor het inboeken van het miljoen als bezuiniging.

Onze alternatieven voor deze bezuiniging waren: verkoop van leegstaand gemeentelijk vastgoed, het verpachten of anders inzetten van gemeentelijke grond  (bijvoorbeeld op Habraken of Zilverackers) of het beter zoeken en scouten van Europese en provinciale subsidies. Daarnaast neemt de PvdA ook zelf initiatief voor een goed gesprek met deze instellingen. Creatieve, innovatieve ideeën om het goedkoper én beter te doen liggen op tafel.  Daar willen we de komende maanden en jaren aan bouwen.

We zijn ook eerlijk over de woonlasten. De ontroerend zaakbelasting hoeft wat ons betreft niet de laagste in Nederland te zijn, maar mag passen bij een goed voorzieningenniveau en goede sociale voorzieningen. Andere partijen vinden dit maar niks. Ze zijn tegen zelfs licht verhoogde woonlasten om bijvoorbeeld het zwembad, theater, bibliotheek open te houden voor anderen. Voor ons is dit bespreekbaar, ook de komende periode.

De PvdA zet ook vol in op goed onderwijs en heeft technisch onderwijs met stip bovenaan de agenda. In deze Brainport regio gaan innovatie, techniek en arbeid hand in hand. Van VDL tot ASML, van de kleine innovatieve bedrijven tot de grote ondernemingen. De komende jaren zullen we er alles aan moeten doen om technisch onderwijs te ondersteunen, promoten en faciliteren, dit zie je nauwelijks terug in andere programma’s.

De PvdA is de enige partij in Veldhoven aan de linkerkant van het politieke spectrum. Dit heeft onder andere geleid tot initiatieven van onze kant om het armoedebeleid de afgelopen vier jaar niet uit te kleden. Dit voorstel, met de PvdA Veldhoven als voortrekker, heeft geleid tot het behoud van een goed niveau van voorzieningen voor mensen die het (even) niet kunnen dragen.

Maar ook was de PvdA kartrekker van het voorstel om geen 15% maar 5% te bezuinigingen op de stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE). Wij geloven in de kracht van vrijwilligerswerk én maken dit waar in onze besluiten.

De PvdA is voorstander van een goed woonklimaat in Veldhoven en diende een voorstel in voor starterleningen en duurzaamheidlening. Daar hoort natuur, groen en duurzaamheid bij. Wij waren een van de weinige partijen die hiervoor dan ook echt concrete voostellen deed.

Tot slot maken we ook voor de komende vier jaar zaken concreet. Dit doen we bijvoorbeeld door het overnemen van het Rotterdamse project Buurt Bestuurt. In dit innovatieve project worden veel meer zaken direct geregeld door de burgers in de wijk. Waarom zouden ambtenaren alles moeten voorschijven? Neem bijvoorbeeld het plaatsen van een bank, extra uitstaptegels bij parkeerplaatsen, de prioriteiten van de wijkagent, specifieke controles op verkeersoverlast etc.? Zeker als burgers zelf hierover sneller, goedkoper en met meer inzicht in de daadwerkelijke situatie kunnen beslissen? In Hoogvliet resulteert deze aanpak in een grote reductie (15-20%) van de ambtelijke inzet.