Door Johan de Haas op 25 november 2015

Stadsvisie zonder langetermijnperspectief?

Onlangs vroeg ik aan de wethouder Wijman, waarom het zo lang duurt voor we een kerntakendiscusie kunnen voeren? (Als jongbakken steunfractielid mag je die vraag namelijk gewoon stellen.) Hij vertelde me dat je pas een kerntakendiscussie kunt voeren als je weet waar je naartoe wilt. Daarom bespreken we vanavond de geactualiseerde stadsvisie. Dat leek me heel verstandig en ik was dan ook blij en opgewonden toen ik de stadsvisie ging lezen.

Ja hoor, de wethouder had gelijk. Al op de eerste bladzijde staat (citaat): “De vraag of een taak een kerntaak is, moet niet alleen vanuit de huidige situatie beantwoord worden, maar zeker ook vanuit een visie op de toekomst.” De visie was van 2005 en daarom is die aangepast aan de huidige ideeën.  Prima!

De PvdA heeft ook gezien dat er een goed traject is doorlopen van samenspraak, en daar zijn we als PvdA-Veldhoven een groot voorstander van.

Dus we beginnen te lezen. Eerst de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen die eraan komen, met daarbij heel zinvolle opgaven: bijvoorbeeld ontwikkel innovatieve ideeën, bind jonge mensen en gezinnen aan Veldhoven etc.

Dan gaan we over op de toekomst: 2030 hoe zien we onze Stad van de Arbeid dan? Ha, hier worden we warm van. Daar zien we een visie staan. Er staan ook punten die we niet helemaal begrijpen, maar die wel keuzes maken. Bijvoorbeeld één regionaal bestuur en hoe zich dat verhoudt met de paragraaf daarop dat het gemeentebestuur de mensen verbindt. Dit hoofdstuk kunnen we prachtig gebruiken als we denken aan de kerntaken. Hier spreekt visie uit.

Maar, dan het laatste hoofdstuk wat beschrijft dat? Veldhoven is een gemeente met 45.000 inwoners. Het beschrijft hoe we er nu voorstaan. Het profiel van Veldhoven in 2015. In heel algemene termen. Dat vinden we echt jammer, een anticlimax, een domper.

Nog erger wordt het als we dan het voorstel lezen om in te stemmen met het besluit om juist dit hoofdstuk 4 te gebruiken als onderlegger van de kerntakendiscussie. We begrijpen dat je niet te concreet wilt zijn, maar waarom niet de visie overnemen zoals die in hoofdstuk 3 staat beschreven?

Daarom had de PvdA de volgende vragen aan de wethouder:

  1. In hoeverre vindt u hoofdstuk 4 een visie op 2030 en waarin wijkt die af van de huidige situatie?
  2. Waarom niet gekozen voor hoofdstuk 3, waarin echt een visie staat beschreven?
  3. Wat is de status van de rest van de geactualiseerde visie. Als we instemmen met hoofdstuk 4, stemmen we dan ook in met al het voorgaande in de nota?
Johan de Haas

Johan de Haas

Wie ben ik? Als geboren Oosterbeker, ben ik via Amsterdam en Enschede in 1990 in Veldhoven komen wonen. Uiteraard werkzaam bij Philips en momenteel met een eigen (management)trainings- en coachingsbedrijf. Daarnaast wil ik me ook inzetten voor de Veldhovenaren en ons welzijn. Als steunfractielid heb ik in de afgelopen vier jaar flink wat ervaring opgedaan

Meer over Johan de Haas