19 augustus 2016

Soms is een routewijzer nodig 

Gemeenteraad op vakantie… Dossiers in de wacht… De politiek ligt zowat stil. Maar er blijft nog veel te doen in Veldhoven. Bijvoorbeeld: mensen die dit zelf minder lukt, de weg wijzen in het steeds ingewikkelder stelsel van rechten en plichten. Want zorgen verdwijnen niet met de vakantie. Als je die al hebt.

De PvdA-Veldhoven zomercolumn van Frans Hofmeester

route* Mijn bescheiden wegwijzer begint bij Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven (BSR). Die beantwoordt – gratis en anoniem – vragen over wetten, regelingen en voorzieningen. Zo kunnen Veldhovenaren er terecht voor het invullen van(belasting) formulieren en toeslagen, administratie ordenen en inschakelen van een budgetcoach. Het bureau vind je in De Parasol, Sterrenlaan 15, telefoon 2539959. Tot 5 september zijn de inloopspreekuren van BSR op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en komen de middag- en avondspreekuren te vervallen. BSR verwijst zo nodig naar andere organisaties.

* Verwijzen doet ook ons eigen ombudsteam, één van de meer dan 130 lokale PvdA-teams. Het probeert inwoners te helpen die tussen wal en schip vallen of dreigen te vallen. Met hun kennis van regelgeving en lokale situaties, kunnen problemen vaak snel worden opgelost. Christiaan Biezen, die met Christina Goossens het Veldhovense team vormt, gevraagd naar waarom hij zich zo graag inzet voor dit werk, zegt: ‘Omdat ik het belangrijk vind dat er eerlijk met mensen wordt omgegaan en iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt. Het is jammer genoeg niet meer vanzelfsprekend dat iedereen zijn weg vindt in onze ingewikkelde samenleving.’ Heb je een vraag, laat het weten. Meewerken aan het ombudswerk, hartelijk welkom. Ons email adres is:  ombudsteam@pvda-veldhoven.nl

*We moeten steeds meer opknappen met de computer. Ook de overheid doet daar volop aan mee.  Zo zijn huurtoeslag aanvragen, belastingzaken en informatie inwinnen over (persoonlijke) medische zaken alsmaar moelijker zonder computer. Daarom wijs ik graag op de digisterker, een – gratis – initiatief van gemeente, bibliotheek, Senioren web en Seniorenraad. Woensdag 7 september kan ieder die dat wil, zich laten bijspijkeren op het gebied van internet. Je bent vanaf 19.00 uur welkom in d´Ouwe School in Oerle.