29 januari 2017

Secretaris gezocht! Met idealen, tijd en enthousiasme om de nieuwe Afdeling PvdA Regio Eindhoven te besturen?

Vanaf juni is er één PvdA-afdeling in de regio Eindhoven. Die neemt de organisatorische en bestuurlijke acties over van de afdelingen Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Dit maakt het makkelijker om lokaal alle aandacht te geven aan het politieke handwerk.

Het op poten zetten van deze samenbundeling is een flinke klus. Daarom zijn we op zoek naar een negenkoppig bestuursteam (6 algemene bestuursleden, een secretaris, een penningmeester en een voorzitter).

De nieuwe afdeling in oprichting zoekt vrouwen en mannen met een sociaaldemocratisch hart & kennis en kunde.

PvdA-leden uit Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre zijn van harte uitgenodigd om zich voor dit nieuwe bestuur te melden. 

We ontmoeten graag kandidaten, die enthousiasme, tijd en meer willen vrij maken. Laat van je horen!

Profiel secretaris
De secretaris heeft bestuurservaring, liefst bij een vrijwilligersorganisatie. Zijn/haar taak is de informatie naar leden en collega-bestuurders te organiseren en coördineren. Vóór alles zijn de inspanningen gericht op onze leden!

Verder regelt hij/zij mét de voorzitter de bestuursactiviteiten en bewaakt de voortgang en verslaglegging daarvan.

Concrete werkzaamheden zijn: behandelen van informatie en correspondentie voor en over de afdeling; mede opstellen van het (meerjarig) werkplan; notuleren van de bestuurs- en afdelingsvergaderingen; elektronische archivering. Ook het onderhoud van het ledenbestand valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris evenals het toezicht op de naleving van statuten en huishoudelijk reglement.

Zeker in de beginfase kost deze functie circa 12 uur per week, rond de verkiezingen meer.

Procedure
Voor vragen kun je je richten tot Janpeter Hazelaar (huidige voorzitter van de PvdA-afdeling Waalre). Hij opereert namens de huidige zes afdelingsvoorzitters en kent de achtergronden van de regionale samenwerking en geeft graag aanvulling op onderstaande profielen.  Janpeter kun je bereiken via waalre@pvda.nl en 0653738995.

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 15 april 2017! Reactie graag richten aan waalre@pvda.nl

Alle kandidaten voor de functie secretaris worden, na 15 april, uitgenodigd voor een gesprek met een ‘voordrachtcommissie’. Deze commissie bestaat uit de zes beoogde algemeen bestuursleden van het nieuwe bestuur van de PvdA regio Eindhoven. Deze zes algemeen bestuursleden worden door de afzonderlijke afdelingen voor 15 april voorgedragen (en formeel benoemd tijdens de oprichtingsvergadering) en doen gezamenlijk tijdens de oprichtingsvergadering van de nieuwe afdeling (16 juni 2017) een unanieme voordracht.