18 juli 2014

Samenwerking, prima; fusie, nee!

Bestuurders van de PvdA-afdelingen Best, Waalre, Valkenswaard en Veldhoven bspraken de afgelopen maanden mogelijke samenwerksvormen dan wel de vorming van EEN afdeling. De titel van dit stuk verwoordt de uitkomst van deze gesprekken kort & krachtig.

Allereest is onderzocht of samenwerking de te verwachten problemen na de gemeenteraadsverkiezingen kan oplossen voor sommige afdelingen met weinig bestuursleden. Daarnaast is uitgebreid gesproken over gezamenlijke activiteiten zoals bijvoorbeeld canvassen.

De tweede bijeenkomst was na de verkiezingen. De knelpunten binnen de verschillende afdelingen waren door personele verschuivingen opgelost. Na de verkiezingen blijken er toch voldoende bestuursleden over te zijn, waardoor er op dit vlak nu geen samenwerking nodig isAlle afdelingen gaven aan de coleur locale te willen behouden; dus samenwerken waar nodig; fusie nee. De gesprekken waren constructief en leerzaam. De kennismaking beviel goed.

Besloten werd om de kennismaking met alle bestuursleden van deze afdelingen te verdiepen. De afdeling Veldhoven nam in juli de gastvrouwrol op zich en organiseerde een gezamenlijke BBQ bij de Geiteboer in Oerle. Men heeft in een informele setting met elkaar kennis kunnen maken en politiek gedachtegoed uit kunnen wisselen. Volgend jaar opnieuw is de afspraak, dan verzorgt Best de uitnodiging.

Daarnaast is gesproken met de de PvdA-afdelingen in de A2 gemeenten (Son en Breugel, Best, NuenenWaalre en Eindhoven). Het idee is om samen activiteiten te starten. Denk aan het elkaar pro-actief informeren over ledenvergaderingen en bijeenkomsten. Ook samen een politiek cafe opzetten staat op de verlanglijst. Wordt vervolgd…….

Christina Goossens Ruhr

bestuurlid PvdA-Veldhoven