11 juli 2013

Samen uit, samen thuis!

 

Het burgemeestersgilde beheerst de hele discussie rondom het belangwekkend thema van de bestuurlijke toekomst in deze regio. Of burgervaders zich ook namens colleges uiten, wordt over het algemeen niet duidelijk als zij zich uitspreken over de toekomst van Z.O.-Brabant. In dit kader is de verzuchting kenmerkend van een raadslid in een naburige regio: ‘de burgemeester? Die horen of zien we niet. Die is alleen maar druk met de herindeling’.

Die eigenzinnige koers van burgemeesters, voor en vooral na het verschijnen van het rapport van de Adviescommis­sie Krachtig Bestuur, is typerend voor hoe je niet met gemeenteraden moet omgaan. Hoe b.’s dan wel b. & w.’s optreden in de discussie over het bestaansrecht van gemeenten in Z.O.-Brabant, ondermijnt niet alleen de positie van gemeenteraden, maar doet ook geen goed aan, om het maar eens ‘vet’ te zeggen, de democratie en de verbaal zo zeer betreurde kloof tussen burger en politiek.

Dus grijpen raadsleden van plaatselijke origine naar de pen om in het ED namens hen die zij zeggen te vertegenwoordigen, al even eigenzinnige uitspraken te doen. Maar ook om een stemadvies te geven voor volgend jaar maart: stem vooral geen landelijke partij, want zij zijn het die dit kwaad over deze regio afroepen. Alsof een Haags idee iets te maken heeft met waar landelijke partijen zich voor inzetten in Waalre, Eindhoven, Veldhoven of waar ook in onze regio.

Wat wij vinden van die hele discussie? Voor de economie van Z.O.-Brabant, de werkgelegenheid en dus voor onze welvaart is het belangrijk dat Brainport als één geheel, met één stem binnen en buiten de landsgrenzen van zich doet spreken. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven wist niet hoe snel hij zich moest opwerpen als boegbeeld van de ‘Metropoolregio Eindhoven’. En nog voordat de inkt was opgedroogd, hadden de media al een afkorting bedacht: MRE. Met dit terzijde zien wij heel veel kansen bij verregaande samenwerking. De meerwaarde kan groot zijn, zelfs op meer dan alleen operationeel niveau, mits de gemeente Veldhoven er voordeel van heeft.

Veel partijen in het Veldhovense zijn kritisch, vooral de lokale, maar ook de voorzitter heeft, in en buiten de gemeenteraad, eenzelfde toonzetting. Zo stuitte het eerste grote artikel in het ED over dit onderwerp ook bij hem op veel verzet. Maar in plaats te rade te gaan bij politiek Veldhoven – nog steeds het hoogste orgaan van de gemeente en vertegenwoordigers van de burgers – kwam van gemeentewege een reactie op de onderzoeksresultaten en het artikel.

De eerder genoemde meerwaarde is er al snel, wie kijkt naar de niet zo florissante positie van Veldhoven: bestuurlijk (want maar drie 3 wethouders) en financieel. Dan is elke hulp welkom. Hetzij in de vorm van deskundigheid, hetzij via een gezamenlijke inkoopsystematiek om daarmee de kosten te drukken. De samenwerking met Best heeft daarom absoluut onze instemming, ook als die intensiever is dan nu wordt voorbereid.

Ook de andere samenwerkingsvormen zijn lucratief. Wat te denken van de campusgemeenten en Brainport, waarmee de regio een schat aan kennis in huis heeft. Dit zou nog meer moeten worden uitgebuit. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, Van Gijzel probeert daarin absoluut zijn best te doen. En het pleit voor hem dat de regio in 2011 is uitgeroepen tot de slimste regio.

Toch blijft er veel weerstand. Waarom? Zijn we bang om onze positie te verliezen? Laten we beginnen samen te werken op thema’s, bijvoorbeeld dat van de komende ‘transities’ in het sociale domein. Dan hoef je niet overal wielen uit te vinden. Maar belangrijker is dat je dan kunt afstemmen hoe burgers met een hulpvraag in de hele regio hetzelfde te bedienen.

Ten slotte, terugkomend op de start van dit artikel, het zou het Veldhovense college sieren als er in het vervolg eerst overleg plaatsvindt met tenminste een delegatie van de Veldhovense politiek, alvorens een standpunt in te nemen en dit direct door te sluizen naar de media. In ieder geval is het onlangs gecommuniceerde standpunt niet het onze.

Jeroen Rooijakkers, PvdA-raadslid Veldhoven

Frans Hofmeester, voorzitter PvdA-Veldhoven