30 januari 2017

Samen eten, alles even vergeten

Attente vrijwilligers… Ontspannen mantelzorgers… Blije gezichten van hun naasten voor wie zij zorgen… Het project ‘samen eten, even alles vergeten’ blijkt alle ingrediënten in zich te hebben voor een ‘succes’. Zes avonden trok gastvrij SWOVE uit om met een relaxt etentje diegenen te ‘ontmantelzorgen’ die er dagelijks voor anderen zijn.

Leden van de PvdA-werkgroep sociaal domein waren te gast op één van de projectavonden. Om te luisteren naar intense verhalen… Om verbaasd, en een enkele geschokt te horen waar mantelzorgers in hun dagelijkse praktijk mee te maken krijgen… Maar ook om samen te lachen… Want het was, geheel volgens de bedoeling van de organisatoren, vooral ontspannen gezellig in het Veldhovense Route 66. Wat dat betreft spraken de blije gezichten bij het vertrek minstens zoveel als woorden. De gastvrouwen en gastheer ontpopten zich deze avond als echte verwenners en verdienen een extra compliment.

Het was trouwens alsof de ruim 1.200 (!) geregistreerde mantelzorgers tevoren wisten dat ze tijdens een uitstekend driegangen menu – tegen een geschikt prijsje – even uit de tredmolen van de dagelijkse zorgen zouden kunnen stappen. Want nog geen veertien dagen nadat de uitnodigingen voor het festijn de deur uit waren, moest het bordje ‘vol’ worden ‘opgehangen’. In ieder geval kunnen nog altijd 200 mantelzorgers deelnemen aan dit nieuwe initiatief van SWOVE in het kader van de lokale respijtzorg dat inmiddels halfweg is.
Niet alleen de avond waar uw verslaggevers bij mochten zijn, was een succes. Dit gold ook voor de eerdere bijeenkomsten. Zegt coördinator Anke van Hest: “Het lukt elke keer weer om even alles te vergeten en onder het genot van een heerlijke maaltijd met elkaar in gesprek te gaan. Ik herinner van het eerste samenzijn een spontane reactie na afloop: eindelijk een avondje eruit, normaal doen wij dat niet meer. Het is weer eens wat anders dan met zijn tweeën aan tafel zitten. Nu kon ik tegen iemand anders mijn verhaal kwijt. Ik ben oude bekende tegen gekomen en we hebben verhalen van vroeger opgehaald. Ik heb erg genoten.”

Over mantelzorg

Veel kwetsbare mensen krijgen hulp van familieleden, vrienden en andere naasten. Deze hulp heet mantelzorg. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die de zorg en aandacht voor kwetsbare mensen op zich nemen. Deze ‘zorgvrijwilligers, vormen samen met de Mantelzorg en vrijwilligerszorg de informele zorg. Die heeft een belangrijk aandeel in de verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.

De gemeente Veldhoven waardeert mantelzorgers. Daarom kreeg Steunpunt Mantelzorg opdracht om mantelzorgers te verwennen met de mantelzorgwaardering. Die gaat naar iedere Veldhovenaar die meer dan zes uur per week, onbetaald en langer dan drie maanden voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of buur zorgt. Zij kunnen een cadeaubon kiezen van de Kromstraat of het City centrum.

Redelijk belaste mantelzorgers krijgen € 25,00 per jaar. Dit bedrag is er ook voor jonge mantelzorgers (tussen 8 en 21 jaar) die thuis regelmatig zorgtaken overnemen voor een naaste. Zwaar belaste mantelzorgers een pluswaardering van € 125,00 per jaar.

Er zijn ook pluswaarderingen voor personen van wie het leven grotendeels in het teken staat van mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg van de Stichting Ouderen Welzijn Veldhoven zoekt dit uit.