1 oktober 2016

Rosa Leergang: ´n opsteker

Jaarlijks organiseert de PvdA een landelijke introductiecursus voor nieuwe PvdA-leden. In deze Rosa Leergang maak je kennis met het reilen en zeilen van de partij en de politiek. Met groot plezier en nieuwsgierigheid heb ik de cursus gevolgd. Het leuke daaraan is dat je nieuwe leden van andere afdelingen leert kennen en je steeds nieuwe thema’s met elkaar kunt bespreken.

Zo kun je deelnemen aan debatten over belangrijke politieke vragen, aan de vergadering van de Gemeenteraad (als trainingsspel) en aan diverse partijbijeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan Gewestvergaderingen, de Politieke Ledenraad en niet te vergeten bezoek aan de Tweede kamer en het partijcongres. In al die bijeenkomsten ben je niet op jezelf aangewezen. Alle deelnemers zijn onderdeel van een groep die gedurende het hele traject wordt gecoacht.

Ik sprak in een open sfeer en over levendige thema’s met veel interessante mensen gesproken. Waar kan je anders bijvoorbeeld nog leden van de Tweede en Eerste Kamer ontmoeten? Of burgemeesters en leden van de Provinciale Staten.

De cursus sloot af een eigen project. Samen met onze Veldhovense fractie organiseerde ik een Politiek Café over de “Ontwikkeling van het City centrum”, waarvoor veel animo was vanuit bewoners, politieke partijen en de middenstand. Een bijzondere ervaring,

Kortom, het was een leuke en onvergetelijke tijd die Rosa leergang. Ik kan het iedereen, die deel wil nemen aan het politieke leven, van harte aanraden.

 

Elena van Hout.