5 september 2013

Ronde Tafel bijeenkomst bij ZuidZorg

Op de bijeenkomst van 28 augustus 2013, bezocht door twee leden van de PvdA-Veldhoven, gaf ZuidZorg voorlichting over telefonische bereikbaarheid, persoonlijke alarmering en zorg op afstand (= beeldzorg). De meldkamer is essentieel voor de bereikbaarheid en zo vormgegeven dat het voor alle klanten beschikbaar is.

Vooral de discussie was onze drijfveer om in te gaan op de uitnodiging. Helaas was er teleurstellend weinig ruimte voor discussie, vooral over politiekinhoudelijke zorgthema’s. Wat over bleef, waren voornamelijk presentaties over het wel en wee van deze organisatie.

ZuidZorg is een van de vijftig grootste dienstverleners op het gebied van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedingsvoorlichting en dieetadvisering en zorg thuis, zoals huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging in Eindhoven en omgeving. Ook verzorgt ZuidZorg verschillende diensten en cursussen over gezondheid en welzijn. Voor Veldhoven is het een grote ‘partij’ voor zorg en een belangrijke werkgever.

De betaalbaarheid van de zorg was een ander punt van bespreking. Deze zorg is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Omdat de zorg steeds meer in het geding komt door bezuinigingen, vragen ZuidZorg en de aanwezigen zich af waar het met de zorg naar toe zal gaan. De door het rijk aan de gemeente opgelegde bezuiniging van 40% van het budget betekent een lastige probleem voor ZuidZorg. Deze bezuiniging treft vooral de huishoudelijke zorg. Gedwongen ontslagen kunnen niet uitblijven! Dit treft de inwoners van Veldhoven en de PvdA is benieuwd hoe ZuidZorg om zal gaan met deze bezuinigingen. Helaas bleef ruimte voor politieke vragen dus uit.

Na afloop van de bijeenkomst overlegden we over de meldkamer met Toon van de Looy, directeur van Vanmorgen***. Nu Nederland overtuigd raakt dat ouderen als het enigszins beter thuis kunnen blijven wonen, is een goede alarmering thuis met de nodige aanvullende diensten noodzakelijk. Waar de melding binnenkomt, is niet van belang, wel de dienstverlening. Onze vragen….

 • Kan een cliënt zelf kiezen of de alarmopvolging door mantelzorgers dan wel door professionele zorgaanbieders uitgevoerd wordt? Met andere woorden: moet je  direct met de aanschaf van een persoonlijk alarmeringssysteem je hele hebben en houden aan ZuidZorg geven?
  De heer van de Looy zegt dat de klant keuzevrijheid heeft wie het alarm opvolgt. Systeem en dienstverlening zijn los in te kopen
 • Wat kost het en kan deze opvolging ook op indicatie geregeld worden? We denken  natuurlijk aan Veldhovenaren met de kleine portemonnee!
  Van de Looy: “De huishoudelijke hulp wordt betaald door de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente en de mensen met geld moeten een eigen bijdrage betalen. De wijkzorg valt onder de AWBZ, een overheidsverzekering. Ook hier geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen.
 • Kunnen mensen aanvullingen inkopen voor bijvoorbeeld brand- en valdetectie of zogenaamde uitluisterapparatuur, vooral belangrijk voor alleenstaande ouderen?
  Voor brandalarm kan het systeem van ZuidZorg deze dienstverlening leveren, maar het mag niet van de brandweer. Het systeem is niet gecertificeerd. Valdetectie is mogelijk en wordt al bij klanten toegepast. De alarmering kan nog wel verbeterd worden.
 • Zijn er al mogelijkheden onderzocht om de alarmering rechtstreeks bij de wijkverpleging uit te laten komen of bij het zorgteam van een bewoner? Dit kan namelijk de kosten voor de meldkamer verminderen.
  Van de Looy: “Het is mogelijk om een alarm direct bij het wijkteam of de wijkverpleegkundige uit te laten komen, maar ZuidZorg vindt dat dit de wijkverpleegkundige in zijn activiteiten bij de klant thuis kan storen. Liever kiest ZuidZorg ervoor om de zorg te laten doorgaan en deze activiteit bij de meldkamer laten”.
 • ZuidZorg werkt met de meldkamer samen met zorgorganisaties Pantein en Proteion, respectievelijk werkzaam in Boxtel en omgeving en Midden-Limburg. Waar blijft de samenwerking met zorgbedrijven in de omgeving van Veldhoven?
  Ook dit is een kostenvraagstuk. Vanwege concurrentie is dit lastig, vindt de heer van de Looy.

Het wezenlijke thema rondom bezuinigingen in de zorg is naar idee van de PvdA-Veldhoven onvoldoende toegelicht door ZuidZorg. De komende periode blijft de partij in gesprek om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de zorg.

Marianne Klaassen en Wim Meijberg

***VanMorgen is een samenwerking van de zorgorganisaties ZuidZorg en Proteion Thuis. VanMorgen adviseert, traint en begeleidt zorgorganisaties bij de implementatie van zorg op afstand. Meer informatie? Bezoek de site: http://www.vanmorgen.nu