Door op 30 juni 2016

Rond PGB kan nog veel worden verbeterd

‘Van de 2.00 ‘zaken’  die de PvdA-ombudsteams vorig jaar behandelden, ging het merendeel over PGB-problemen. (Met dit persoonsgebonden budget kan je je eigen zorg inkopen. Red.). Daarom ben ik blij dat rapportages zoals deze de zaken scherp stellen. Het PGB is een te mooi instrument om te verkwanselen.’

Aldus Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA en landelijk coördinator van de ombudsteams, op een bijeenkomst op maandag 27 juni in het stadhuis van Eindhoven. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor onder meer het persoonsgebonden budget. Op deze avond presenteerden de PvdA-ombudsteams in de regio een rapport hoe deze decentralisatie in de praktijk werkt. Het is het resultaat van een verkenning in de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Laarbeek, Someren – Asten, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre de decentralisatie in praktijk.

Uit de discussie, met onder anderen vijf wethouders uit de regio, bleek dat de zorg in de regio als goed wordt beoordeeld, maar… de bureaucratie ligt op de loer. Als terriërs moeten we er bovenop zitten dat dit niet gebeurt. Een deel van de aanwezigen is er voorstander van dat ook de financiële afwikkeling van de pgb bij de gemeenten moet komen

Geïnteresseerden kunnen het rapport Opiniërende verkenning PGB downloaden op http:/tinyurl.com/rapport-pgb